Στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου για την αναθεώρηση του Καλλικράτη και με αφορμή τη δημοσίευση του κειμένου-πρόταση της επιτροπής του Υπ. Εσωτερικών, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, κ. Π. Φιλίππου, καταθέτουν κείμενο- παρέμβαση που αναδεικνύει την ανάγκη μετάβασης σε ένα σύστημα περιφερειακής διακυβέρνησης με ενίσχυση του ενδιάμεσου χωρικού επιπέδου των Περιφερειακών Ενοτήτων σε αντιδιαστολή με όσα προτείνονται από το ΥΠΕΣ που οδηγούν σε περαιτέρω συγκεντρωτισμό.

 

Αναλυτικότερα, οι βασικές προτάσεις των Αντιπεριφερειαρχών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  1. Εκλογή Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη      ανά Περιφερειακή Ενότητα με σταυροδοσία. Οι υποψήφιοι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες θα αποτυπώνονται διακριτά      στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών και δεν θα καταλαμβάνουν θέσεις      περιφερειακών συμβούλων.
  2. Καθιέρωση και πάλι του όρου      Νομαρχία που έχει μεγάλη      ιστορικότητα για τη χώρα μας αντί του όρου Περιφερειακή Ενότητα, ο δε      Αντιπεριφερειάρχης να αποκαλείται Νομάρχης.
  3. Λειτουργία αιρετού συμβουλίου      ανά Περιφερειακή Ενότητα      («Συμβούλιο Περιφερειακής Ενότητας») με αποφασιστικές αρμοδιότητες για      θέματα Περιφερειακής Ενότητας (κατάρτιση τοπικού προϋπολογισμού, τοπικού      τεχνικού προγράμματος, τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών κλπ που θα      εντάσσονται στον γενικότερο προγραμματισμό της Περιφέρειας).
  4. Συγκρότηση της Εκτελεστικής      Επιτροπής της Περιφέρειας από τον Περιφερειάρχη και τους άμεσα      εκλεγόμενους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.
  5. Δημιουργία Υπηρεσιακών Μονάδων      Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
  6. Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου      για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των      συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή και      εκπροσώπηση των Περιφερειακών Ενοτήτων στα προβλεπόμενα όργανα και τις      διαδικασίες. Σήμερα το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά      προγράμματα, αλλά και το Περιφερειακό Ταμείο, τα διαχειρίζονται ειδικότερα      και διακριτά συλλογικά όργανα, χωρίς σε πολλές περιπτώσεις να λαμβάνει καν      γνώση το Περιφερειακό Συμβούλιο και χωρίς να υπάρχει η αναγκαία χωρική      προσέγγιση και αντιπροσώπευση.

 

Το κείμενο –παρέμβαση των Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής και Ανατολικής Αττικής δημοσιεύεται ως μια μικρή συμβολή στον διάλογο για την Αυτοδιοίκηση που έχει ξεκινήσει αυτή την περίοδο και αφορά στην ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση των Περιφερειών της χώρας και την αναβάθμιση των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιών) που είναι ο ουσιαστικός δρόμος για την αποκέντρωση και για να έρθει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πιο κοντά στους πολίτες.