Ξεκίνησε σήμερα η εργολαβία της Περιφέρειας Αττικής στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, για τον καθαρισμό του ρέματος του Σαρανταποτάμου.

  Πρόκειται για τον βασικό αποδέκτη ομβρίων υδάτων, πριν αυτά καταλήξουν στον κόλπο της Ελευσίνας, των πέντε ρεμάτων της περιοχής του Θριασίου Πεδίου, ανάμεσα τους και το Ρέμα Σούρες που έχει πολλαπλώς επιβαρυνθεί από τις τελευταίες πλημμύρες.

   Για τον σκοπό αυτό, η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει από σήμερα οχήματα διαφόρων ειδών (φορτηγά, φορτωτές, τσάπες) για την πραγματοποίηση των εργασιών στο ρέμα του Σαρανταπόταμου, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στις 500.000 €.

99584_n.jpg JPG 96,54 KB18/08/21 06:47:42
100800_n.jpg JPG 68,01 KB18/08/21 06:47:42