Την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015, ξεκινούν οι υποβολές αιτήσεων για το πρόγραμμα επισιτιστικής και υλικής αρωγής του ΤΕΒΑ στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής που συμμετέχει ως εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη Δυτικής Αττικής με επικεφαλής το Δήμο Φυλής.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και 5 Αυγούστου 2015 σε μέρες και ώρες, σύμφωνα με τον προσαρτημένο Πίνακα. Για την διευκόλυνση των δυνητικών δικαιούχων, παρατίθεται επίσης Παράρτημα με αναλυτική περιγραφή των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα.

Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής συμβάλει στο πρόγραμμα, παρέχοντας πληροφόρηση και υποβοήθηση για την υποβολή της αίτησης, ενώ σε επόμενες φάσεις του προγράμματος θα συμμετέχει σε δράσεις παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών στο πεδίο της υγειονομικής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε σχετικά: «Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής έχει κινητοποιήσει όσες δυνάμεις διαθέτει για την υποστήριξη του προγράμματος επισιτιστικής και υλικής στήριξης ΤΕΒΑ ως βασικού πυλώνα κοινωνικής μέριμνας. Οι κοινωνικές δράσεις, ιδιαίτερα όταν αφορούν συνανθρώπους μας στα όρια της ακραίας φτώχειας, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητά μας και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής».

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΒΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ
10-13:00 ΛΙΟΣΗ ΜΑΡΙΑ 213 2047018
213 2047073
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΙΣΟΓΕΙΟ

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

ΤΡΙΤΗ
10-13:00 ΒΑΛΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 213 1601335
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 80, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
1Ος ΟΡΟΦΟΣ

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ)

ΤΕΤΑΡΤΗ
10-13:00 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 213 2047041
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΙΣΟΓΕΙΟ
(ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
ΠΕΜΠΤΗ
10-13:00 ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΦΛΩΡΑ 213 2047111
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
2Ος ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10-13:00 ΚΑΡΑΒΕΡΒΕΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 213 2047072
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
2Ος ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ