Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας και στο πλαίσιο συστηματικής στήριξης των προσπαθειών για την αντιμετώπιση του κοινωνικού και χωρικού αποκλεισμού των Ρομά, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε σήμερα, 17 Μαρτίου 2015, επίσκεψη στο Κέντρο Στήριξης Ρομά στο Βλυχό Μεγάρων (πρώην Ιατροκοινωνικό Κέντρο Μεγάρων).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Κέντρο Στήριξης Ρομά στο Βλυχό Μεγάρων, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Βασιλείου ενημερώθηκε από το στέλεχος του ΝΠΔΔ «Ηρόδωρος», κ. Σπύρο Σούντη και τα στελέχη πεδίου του Κέντρου Στήριξης, κ. Μαρία Ρήγα (επισκέπτρια υγείας) και κ. Βασιλική Φουσκαρή (κοινωνιολόγο) για τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα προβλήματα που εντοπίζονται στο Βλυχό Μεγάρων, τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές συνθήκες τής εκεί κοινότητας Ρομά, καθώς και για την επικείμενη λήξη χρηματοδότησης του συγκεκριμένου προγράμματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τα στελέχη του Κέντρου στην ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων ενισχυτικής εκπαιδευτικής διδασκαλίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και εργασιακής ένταξης μελών της κοινότητας Ρομά, έτσι ώστε να μειωθεί η απόρριψη και η περαιτέρω δυναμική της γκετοποίησης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Βασιλείου έκανε αναφορά στη συνολική προσέγγιση των κοινοτήτων Ρομά από την Περιφέρεια, τη λειτουργία του δικτύου διαβούλευσης στη Δυτική Αττική και την προώθηση ποικίλων δράσεων προς ενίσχυση της ιδιότητας του πολίτη που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις, την ενίσχυση δράσεων διασύνδεσης των Ρομά με δημόσιες αρχές και υπηρεσίες και την προώθηση θεσμικών λύσεων για την αντιμετώπιση της έλλειψης πρόσβασης σε δίκτυα κοινής ωφέλειας (κυρίως ηλεκτρικού ρεύματος). Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε, επίσης, στις ευκαιρίες και την ανάγκη στήριξης μελών των κοινοτήτων Ρομά ως προς το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, πεδίο που ενδείκνυται -με την κατάλληλη στήριξη- να αποτελέσει διέξοδο τόσο για τη νόμιμη εργασιακή αποκατάσταση αρκετών Ρομά αλλά και τη βιώσιμη αντιμετώπιση των φαινομένων καύσης καλωδίων και διαλογής απορριμμάτων και αποβλήτων που προκαλούν και σημαντικά προβλήματα για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Καταληκτικά, ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε την ανάγκη αξιοποίησης τυχόν εθελοντικών ομάδων εκπαιδευτικών στη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων σε παιδιά Ρομά στο Βλυχό με τη συνεργασία του Κέντρου Στήριξης αλλά και την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων των ενηλίκων Ρομά, επισημαίνοντας ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχεια της χρηματοδότησης των αντίστοιχων προγραμμάτων από τα καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργεία.