Η 19η Μαϊου, ως ημέρα μνήμης της εξόντωσης και του διωγμού χιλιάδων μελών του ποντιακού ελληνισμού, έχει τη δική της ιστορική σημασία. Η Δυτική Αττική αποτελεί σήμερα τόπο όπου διαβιώνει μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες νεοπρόσφυγων Ποντίων με πολλαπλά προβλήματα ως προς την εργασιακή και κοινωνική ένταξη, ακόμα και την επιβίωση αριθμού ηλικιωμένων που το μόνο εισόδημά τους ήταν η προνοιακή σύνταξη που κατήργησε η τυφλή πολιτική λιτότητας.

Η οικονομική κρίση, η πολιτική των Μνημονίων και η έλλειψη μέριμνας για τις κοινωνικές ανισότητες, οδήγησαν ένα πολύ μεγάλο τμήμα Ποντίων στην περιθωριοποίηση. Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αλλά και του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της, προωθεί τη δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών προγραμμάτων στήριξης των παλιννοστούντων ομογενών και τη συμμετοχή των οργανωμένων συλλόγων τους σε ποικίλες δράσεις της Περιφέρειας.

Τα σημαντικά και ιδιαίτερα οξυμμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματά τους πρέπει να αντιμετωπιστούν με κατάλληλες πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι νεοπρόσφυγες Πόντιοι εμπλουτίζουν την τοπική κοινωνία, αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της και διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο. Η 19η Μαϊου, ως ημέρα μνήμης, νοηματοδοτεί και το σημερινό αγώνα τους για πρόοδο. Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής τιμά και την ιστορία τους και τον αγώνα τους.