«Η Δυτική Αττική αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό πάλης και κοινωνικής δράσης»

rsz neoktista katharismoiΟλοκληρώθηκαν οι δράσεις καθαρισμού (α΄φάση) στις ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιοχές των Νεοκτίστων, της Νέας Ζωής και του Σοφό στο Δήμο Ασπροπύργου που ξεκίνησαν στις 7 Μαϊου 2015 από την περιοχή Νεοκτίστων, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη, κ. Γ. Βασιλείου σε συνεργασία με το Δήμο Ασπροπύργου και Συλλόγους της περιοχής. Εξαιρετικής σημασίας ήταν η εθελοντική συμβολή και συνεργασία των διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών Ρομά στην περιοχή του Ασπροπύργου έτσι ώστε οι δράσεις αυτές και να ολοκληρωθούν ομαλά αλλά και να αποτελέσουν ένα έμμεσο τρόπο διαπολιτισμικής επαφής και συνεργασίας.

Τα σημεία καθαρισμού της α΄ φάσης συνδέονται με το συνολικό προγραμματισμό της Αντιπεριφέρειας στο πλαίσιο προληπτικών ενεργειών της αντιπυρικής περιόδου και ως τέτοια έλαβαν την αναγκαία προτεραιότητα. Χρησιμοποιήθηκαν επιχειρησιακά μέσα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και του Δήμου Ασπροπύργου (μηχανήματα και φορτηγά) και διάνοιξαν οδούς που είχαν κλείσει λόγω μεγάλων ποσοτήτων μπαζών και σκουπιδιών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης ανάλογων δράσεων, προγραμματίζονται καθαρισμοί και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής με τη σύμπραξη των δυο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλόγων και κατοίκων, καθώς και σειρά κοινωνικών δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κοινοτήτων Ρομά έτσι ώστε ο όποιος καθαρισμός να διενεργείται σε συνθήκες ασφάλειας και συνεννόησης, χωρίς άσκοπες αντιδικίες και παρεξηγήσεις. Επίσης, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, οι καθαρισμοί της Αντιπεριφέρειας περιλαμβάνουν και τους αγροτικούς δρόμους, ιδιαίτερα σημαντικό τομέα στο πλαίσιο της πρόληψης των πυρκαγιών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου δήλωσε ότι η Δυτική Αττική παρά τα σημαντικά και οξυμμένα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματά της δεν παύει να αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό πάλης και κοινωνικής δράσης για την αντίσταση και εν τέλει ανατροπή ενός άθλιου αναπτυξιακού μοντέλου που υπονόμευε τις παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής.