Το θεμελιώδες ερώτημα «Τι αυτοδιοίκηση θέλουμε», έθεσε, μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Γ. Βασιλείου, στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με το θεσµικό πλαίσιο του β΄ βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν όψει της συζήτησης για την αλλαγή του Ν.3852/2010 και της Συνταγµατικής Αναθεώρησης. «Να μην είναι ετεροδιοίκηση και αφ’ ετέρου να μην έχει συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά, υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης, έτσι ώστε η θεσμική επανάσταση της απλής αναλογικής να συνοδευτεί με το κατέβασμα της αυτοδιοικητικής «εξουσίας» προς τα κάτω και την ενδυνάμωση της ενδοπεριφερειακής αποκέντρωσης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε την κάθετη διαφωνία του με προτάσεις που οδηγούν στην ουσιαστική κατάργηση των Περιφερειακών Ενοτήτων και πρότεινε την αναβάθμιση των Περιφερειακών Ενοτήτων μέσω της εκλογής χωρικού Αντιπεριφερειάρχη με σταυροδοσία, την δημιουργία Συμβουλίου Περιφερειακής Ενότητας από τους αιρετούς περιφερειακούς συμβούλους της κάθε Ενότητας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτό το Συμβούλιο, καθώς και την ίδρυση υπηρεσιών αναπτυξιακού προγραμματισμού σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Καταληκτικά στην γραπτή παρέμβαση του, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής δήλωσε ότι: «Έχοντας λοιπόν καταθέσει μαζί με τον κ. Φιλίππου Πέτρο- συνολική επί της αρχής τοποθέτηση για το θέμα της ενδοπεριφερειακής αποκέντρωσης- στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου που πραγματοποιείται- θα πάρουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα και νέες πρωτοβουλίες- για την ανάδειξη και τελικά υπερίσχυση των προτάσεων που καταθέτουμε».

—————————————————————————-

Συνημμένα ολόκληρο το κείμενο της γραπτής παρέμβασης