Στη σημερινή (23-10-2015) εξαιρετικής σημασίας Ημερίδα για την «Προαγωγή Υγείας στο Σχολείο» που συνδιοργάνωσαν το Θριάσιο Νοσοκομείο και οι Δ/νσεις Α/θμιας κα Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, απηύθυνε χαιρετισμός εκ μέρους του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος κ. Τ. Φαρμάκης, τονίζοντας τη σημασία του θέματος για τη Δυτική Αττική λόγω των κοινωνικών συνθηκών και της ύπαρξης πολύ μεγάλου αριθμού ευάλωτων οικογενειών, αλλά και την ανάγκη στήριξης και προώθησης συνεργατικών δικτύων μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, υγειονομικών αρχών και εκπαιδευτικών μονάδων.
Στην εν λόγω Ημερίδα, παρουσιάστηκε από τον εκπρόσωπο της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, κ. Α. Τσούπρα, η έρευνα- μελέτη χαρτογράφησης της χωροχρονικής κατανομής των νοσημάτων αναπνευστικού συστήματος, δέρματος και οφθαλμών, κυρίως αλλεργικής αιτιολογίας σε μαθητές (6-12 ετών) και των περιβαλλοντικών παραμέτρων στο Θριάσιο πεδίο, την οποία χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής, ενώ στη σχετική θεματική ενότητα της Ημερίδας, συμμετείχε ως συντονιστής ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, κ. Μ. Κοκμοτός.
Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής στηρίζει όλες τις σχετικές προσπάθειες δικτύωσης των εμπλεκόμενων φορέων, προωθεί την έρευνα και τεκμηρίωση και την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών ειδικά για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως τα παιδιά.

 

—————————————————————————-

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αγαπητοί οργανωτές και συμμετέχοντες στη σημερινή ημερίδα,

Χαιρετίζω εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής και ιδιαίτερα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής τη σημερινή ημερίδα για ένα τόσο σημαντικό και ευαίσθητο θέμα, όπως η προαγωγή υγεία στο σχολείο και επομένως η προαγωγή υγείας που στοχεύει στην προστασία του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής μας.

Το θέμα αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε καιρούς ιδιαίτερα δύσκολους οικονομικά και κοινωνικά, και προς τούτο σας αναφέρω ότι οι Δήμοι της Δυτικής Αττικής έχουν από τους υψηλότερους δείκτες ανθρώπινης φτώχειας και αποστέρησης, καθώς και πολύ μεγάλο ποσοστό ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως οι οικογένειες χωρίς εργαζόμενο, οι περιθωριοποιημένες κοινότητες τσιγγάνων, οι παλιννοστούντες ομογενείς κ.ά.

Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια, φαινόμενα και θέματα, όπως η ενδοσχολική βία, η εξάρτηση από το διαδίκτυο ή η στρεβλή χρήση του διαδικτύου για εκφοβισμό, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης εκπαιδευτικών και υγειονομικών, αποκτούν ιδιαίτερη ένταση και απαιτούν μεγαλύτερης προσοχής από τους δημόσιους φορείς, την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα. Το σχολείο αποτελεί πεδίο έκφρασης όλων αυτών των θεμάτων και πεδίο σύγκρουσης, δεδομένου ότι τα κοινωνικά προβλήματα δεν περιορίζονται από τα όρια και τους τείχους καμίας εκπαιδευτικής μονάδας.

Τα κοινωνικά προβλήματα εμπεριέχουν βία, θυμό και φόβο, και ως τέτοια εισβάλλουν και στα σχολεία της περιοχής, με αρνητικές επιπτώσεις και για τα ίδια τα παιδιά αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Το γεγονός αυτό καλεί για ενεργοποίηση όλων των φορέων και καταδεικνύει την ανάγκη δημιουργίας συνεργατικών δικτύων με την τοπική κοινότητα, δείχνει την ανάγκη και οι υγειονομικοί φορείς να ανοιχτούν στην κοινότητα και να αποτελέσουν εταίροι σε μια προσπάθεια εποικοδομητικής και ωφέλιμης αντιμετώπισης πολλών προβλημάτων δημόσιας υγείας, που στη βάση τους όμως έχουν σαφώς κοινωνική διάσταση.

Εκτός όμως της κοινωνικής διάστασης, οι ίδιοι οι περιβαλλοντικοί παράμετροι του σχολικού χώρου είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την προστασία της υγείας των παιδιών (και των εκπαιδευτικών), στοιχείο που χρήζει συστηματικής επιστημονικής έρευνας και στο οποίο η Περιφέρεια Αττικής και σημασία δίνει και σχετικές δράσεις προωθεί.

Έχοντας πλήρη επίγνωση αυτής της κατάστασης, η Περιφέρεια Αττικής είναι αρωγός σε προσπάθειες της υγειονομικής και ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας για θέματα δημόσιας υγείας, και στηρίζει χρηματοδοτικά ήδη έρευνα- μελέτη για τη «χαρτογράφηση της χωροχρονικής κατανομής των νοσημάτων αναπνευστικού συστήματος, δέρματος και οφθαλμών, κυρίως αλλεργικής αιτιολογίας σε μαθητές (6-12 ετών) και των περιβαλλοντικών παραμέτρων στο Θριάσιο πεδίο».

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι αν και όλοι αναγνωρίζουμε διακηρυκτικά τη σημασία της πρόληψης ως της πλέον αποτελεσματικής (οικονομικά και κοινωνικά) πολιτικής προσέγγισης και στα ζητήματα που θα απασχολήσουν τη σημερινή ημερίδα, στην πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολο να προωθηθούν σχετικές αποτελεσματικές παρεμβάσεις λόγω έλλειψης συστηματικής και συντονισμένης προσπάθειας όλων των εμπλεκομένων φορέων αλλά και έλλειψης σχετικής κοινοτικής εργασίας με ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.

Με γνώμονα αυτή την αναγκαιότητα, χαιρετίζω την ημερίδα ως ένα εγχείρημα συνεργασίας και δικτύωσης και σας εύχομαι καλές εργασίες.