Στο πλαίσιο συνολικής ενημέρωσης των κατοίκων της Δυτικής Αττικής σχετικά με όσα ισχύουν κατά την διάρκεια της τραπεζικής αργίας, κατόπιν πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, εκδόθηκε σχετικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.

Σήμερα, κοινοποιείται (συνημμένα) η επικαιροποιημένη έκδοση που βασίζεται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, τις υπουργικές αποφάσεις και τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου των Υπουργείων και Δημοσίων Φορέων.

Επισημαίνεται ότι η άρνηση πληρωμής με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, εκτός του ότι είναι μια βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά των παραγόντων της αγοράς, συνιστά ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με την ΠΝΠ της 30-6-2015 (ΦΕΚ 66Α/30-6-2015).
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ_ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ_09072015_v5.pdf