Στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 4251/2014 και της ΚΥΑ 66224/2015 για την εκτίμηση του αριθμού πολιτών τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής εξειδίκευσης, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη- διαβούλευση στις 14 Νοεμβρίου στην Ελευσίνα υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου.

Στη διαβούλευση συμμετείχαν (εργοδοτικοί φορείς και φορείς της επιχειρηματικότητας (ΕΒΕΑ, ΣΒΑΠ, ΕΕΠ, ΕΒΕΠ, Αγροτικός Σύλλογος Ασπροπύργου, Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων, Σύλλογοι Αλιέων Ελευσίνας και Πόρτο-Γερμενό) και οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τμήμα Αλιείας). Αναλυτικότερα, οι εκπρόσωποι των φορέων παρουσίασαν τις απόψεις τους για την εν λόγω διαδικασία της μετάκλησης, τα ειδικότερα ερωτήματά τους σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας και για παράτυπα διαμένοντες αλλοδαπούς τρίτων χωρών στη Δυτική Αττική αλλά και τις εν γένει απόψεις τους για την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους. Υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος από συλλογικούς φορείς του Ασπροπύργου και των Μεγάρων για την εφαρμογή της διαδικασίας νόμιμης απασχόλησης παράτυπων διαμενόντων στη Δυτική Αττική μέσω της διαδικασίας μετάκλησης, ενώ εκπρόσωποι των Αλιέων εξέφρασαν την ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης για την εφαρμογή της διαδικασίας από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, εκτιμώντας ότι υπάρχει ανάγκη κάποιου περιορισμένου αριθμού μετακλήσεων αλιεργατών στην περιοχή.

Υπήρξε συναντίληψη των συμμετεχόντων στη σύσκεψη για την ανάγκη ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο για τις διαδικασίες μετάκλησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έτσι ώστε να ενισχυθεί η τυπική και ουσιαστική συμμόρφωση με οφέλη για την ίδια την παραγωγική διαδικασία αλλά και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον (φορολογικά και κοινωνικο-ασφαλιστικά οφέλη, δημόσια υγεία, δημόσια ασφάλεια, υγιής ανταγωνισμός).

Καταληκτικά, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα οργανωθεί ενημερωτική συνάντηση με τη συμμετοχή των Υπηρεσιών που διαχειρίζονται την διοικητική διαδικασία της μετάκλησης και τόνισε ότι δεν τεκμηριώνεται η ανάγκη πρόβλεψης για μετάκληση ανειδίκευτων πολιτών τρίτων χωρών στη μεταποίηση- βιομηχανία, αφού στη Δυτική Αττική υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ ζήτησης και προσφοράς για τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, ωστόσο οι ανάγκες στον πρωτογενή τομέα πρέπει να ληφθούν υπόψη και προς τούτο απαιτείται η κατάλληλη πληροφόρηση και τεχνική υποστήριξη.