Πραγματοποιήθηκε, κατόπιν πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, σύσκεψη στην Ελευσίνα, την Τετάρτη 3-2-2016, με θέμα την εξέταση αναφορών κατοίκων της περιοχής Ζεφυρίου για το ρέμα Εσχατιάς και την κατάσταση στην περιοχή του γηπέδου Ζεφυρίου. Στη σύσκεψη συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Φυλής, κ. Α. Αργυρόπουλος, ο εκπρόσωπος της ΠΕΕΡ για το Ζεφύρι, κ. Ε. Δημητρίου, η Διευθύντρια Τεχνικών Έργων Δυτικής Αττικής, κ. Μ. Καράλη, η Διευθύντρια Υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, κ. Α. Δεληγιώργη και οι συνεργάτες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, κ. Δ. Ραφτόπουλος και κ. Δ. Μπουρίκος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, επεσήμανε την ανάγκη συστηματικής ενασχόλησης με τα ζητήματα (περιβαλλοντικά, υποδομών, κοινωνικών παρεμβάσεων) που απασχολούν το Ζεφύρι, καθώς και την ανάγκη συστηματικής συνεργασίας και ενεργοποίησης των συλλογικοτήτων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των τσιγγάνων. Στη συνάντηση έγινε αναλυτική παρουσίαση από τα αρμόδια στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών, τόσο των αρμοδιοτήτων παρέμβασης της Περιφέρειας στο ρέμα της Εσχατιάς όσο και για τις δρομολογούμενες ενέργειες όσον αφορά τον καθαρισμό του ρέματος και το χρονοπρογραμματισμό παρεμβάσεων στα ιδιαίτερα επικίνδυνα σημεία των πρανών, τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη λήψης μέτρων για τη συντήρηση των στηθαίων ασφαλείας, τη συντήρηση των γεφυρών επί του ρέματος και του δημοτικού οδικού δικτύου στην περιοχή από το Δήμο Φυλής.

Τονίστηκε, επίσης, ότι η οριστική λύση των προβλημάτων θα δοθεί με την διευθέτηση του ρέματος στο συγκεκριμένο τμήμα, έργο το οποίο είναι ευθύνη και έχει δρομολογηθεί από το Υπουργείο Υποδομών, ενώ απαιτείται και η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων τόσο για την ενημέρωση περί της επικινδυνότητας όσο και την κοινωνική παρέμβαση για την αποτροπή φαινομένων ρίψης μπαζών και άλλων υλικών στο ρέμα.

Σχετικά με το θέμα του γηπέδου Ζεφυρίου και της ανάγκης επιτάχυνσης των διαδικασιών καθαρισμού και επισκευής του, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής επεσήμανε την κομβική σημασία της παρέμβασης στη συνολική προσπάθεια επανάκτησης του δημόσιου χώρου στην εν λόγω περιοχή προς αποφυγή της περαιτέρω γκετοποίησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, συμφώνησαν όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη, με τον εκπρόσωπο της ΠΕΕΡ να δεσμεύεται για την ενεργοποίηση των κατοίκων της περιοχής προς διαφύλαξη και προστασία του έργου και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Φυλής να δεσμεύεται για την τάχιστη παράδοση σχετικής μελέτης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, δήλωσε σχετικά: «Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να χρηματοδοτήσει την επισκευή και λειτουργία του γηπέδου, καθώς και την λειτουργία συνοδευτικών υποστηρικτικών προγραμμάτων, ως δράση από-γκετοποίησης της περιοχής με όφελος για το σύνολο των κατοίκων του Ζεφυρίου».