Πραγματοποιήθηκε το 4ο Forum Δυτικής Αττικής, στις 14 Οκτωβρίου 2015 στην Ελευσίνα, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου με αντικείμενο συζήτησης:

«Τσιγγάνοι/ Ρομά και δια βίου μάθηση: Χαρτογράφηση αναγκών, ενημέρωση για υφιστάμενα προγράμματα και ενεργοποίηση κοινοτήτων Ρομά για συμμετοχή σε εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου Δημοτικού- δικτύωση με εσπερινά Γυμνάσια».

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε η διαδικασία εξέτασης για την απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού από ενήλικες από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, οι δράσεις του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πεδίο της εκπαίδευσης και υποστήριξης ενηλίκων Ρομά και τα προγράμματα δια βίου μάθησης που αφορούν τους τσιγγάνους στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Φυλής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, στην εναρκτήρια ομιλία του, τόνισε ότι στο πεδίο της δια βίου μάθησης των τσιγγάνων, η μεγαλύτερη δυσκολία δεν είναι ούτε τεχνική ούτε θεσμική. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι κοινωνική και πολιτική, δεδομένου ότι είναι διάχυτες απόψεις του εξής τύπου: «Δεν έχει νόημα η προσπάθεια, οι τσιγγάνοι δεν μαθαίνουν», «Οι τσιγγάνοι παραμένουν ίδιοι και δεν γουστάρουν τη μάθηση, είναι τεμπέληδες και απατεώνες», «Οι τσιγγάνοι θέλουν μόνο λεφτά και αδιαφορούν για την εκπαίδευση».

Από τις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων στο Forum, προέκυψαν τα ακόλουθα στοιχεία:

• Δεν υπάρχουν επαρκείς και κατάλληλες υποδομές δια βίου μάθησης στη Δυτική Αττική- Υπάρχει επείγουσα ανάγκη δημιουργίας ενός Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.
• Απαιτείται συστηματικής συνεργασία και δικτύωση μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικών φορέων, δομών δια βίου μάθησης, συλλόγων Ρομά και διαμεσολαβητών Ρομά.
• Η επίδραση του προγράμματος εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων στο πεδίο της προώθησης ενηλίκων τσιγγάνων στη δια βίου μάθηση είναι περιορισμένη λόγω ασυνεχειών του προγράμματος.
• Καταγράφεται πολλαπλότητα φορέων και αλληλεπικάλυψη που απαιτεί συνεργασία και δικτύωση για την επίτευξη της βέλτιστης αποδοτικότητας των προσπαθειών.
• Υπάρχει ανεπάρκεια κατάλληλων υποδομών σε περιοχές διαβίωσης τσιγγάνων με αποτέλεσμα η έλλειψη στέγασης ανάλογων προγραμμάτων και δράσεων να υπονομεύει την όλη προσπάθεια.
• Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν υπήρξε επαρκής αριθμός αιτήσεων τσιγγάνων για να λειτουργήσουν τμήματα δια βίου μάθησης.
• Στο εσπερινό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων, παρά την ύπαρξη μαθητών Ρομά, παρατηρείται ασυνέχεια και διακοπή των σπουδών τους.

Υπήρξε κοινή πεποίθηση των συμμετεχόντων η ανάγκη για την ανάληψη μιας συντονισμένης δράσης ενημέρωσης ενηλίκων Ρομά για τις διαδικασίες απόκτησης απολυτηρίου Δημοτικού, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στο Εσπερινό Γυμνάσιο ή σε κάποιο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και τα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με τους συλλόγους Ρομά και την Ένωση Διαμεσολαβητών. Προς τούτο, μάλιστα, θα επιδιωχθεί στη βάση της συνέργειας όλων των συμμετεχόντων, αύξηση του αριθμού των αιτούντων τσιγγάνων σε προγράμματα δια βίου μάθησης της Δυτικής Αττικής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, κλείνοντας τις εργασίες του Forum, αναφέρθηκε στην ανάγκη η τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίξει τη δια βίου μάθηση των τσιγγάνων και να ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης ώστε να καταστήσει κατανοητό ότι η ένταξη των τσιγγάνων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι απολύτως συμφέρουσα επιλογή για όλες τις πλευρές. Τόνισε χαρακτηριστικά: «Αντί να επαναλαμβάνουμε γνωστά στερεότυπα και μάλιστα τσουβαλιάζοντας μέσα σε αυτά όλους τους τσιγγάνους, οφείλουμε να συνεισφέρουμε στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος που αποτελεί προϋπόθεση για τη προώθηση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης».

Στις εργασίες του Forum συμμετείχαν η εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, κ. Σ. Βαβούλη, η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μεγάρων, κ. Ε. Ρήγα, ο Υποδιευθυντής του Εσπερινού Γυμνασίου Άνω Λιοσίων, κ. Γ. Ανδρείκος, η υπεύθυνη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φυλής, κ. Α. Ράπτη, η εκπρόσωπος του ΕΚΠΑ /ΚΕΔΑ για το πρόγραμμα εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων, κ. Ε. Μουρελάτου, ο εκπρόσωπος του Κέντρου Ημέρας Ρομά της Φορέα «Κλίμακα», κ. Φ. Κατσικάρης, η σύμβουλος κ. Α. Μανώλη, ο σύμβουλος βιώσιμης ανάπτυξης, κ. Γ. Αλιβιζάτος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Διαμεσολαβητών και Συνεργατών Ελλήνων Ρομά, κ. Κ. Παϊτέρης, ο Πρόεδρος της Φιλικής Εταιρείας Τσιγγάνων Ζεφυρίου, κ. Α. Τσακίρης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Άγιος Χριστόφορος Βλυχού Μεγάρων, κ. Κ. Λιακόπουλος, ο Πρόεδρος της ΠΕΕΡ, κ. Μ. Λιακόπουλος, στελέχη και συνεργάτες του προγράμματος εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων του ΕΚΠΑ, μέλη των συλλόγων τσιγγάνων και ενδιαφερόμενοι εθελοντές με εξειδίκευση σε θέματα δια βίου μάθησης και κοινοτικής εργασίας.

photo_1f.JPG JPG 271,07 KB18/08/21 12:55:24
photo_2f.JPG JPG 249,64 KB18/08/21 12:55:25
photo_3f.JPG JPG 255,96 KB18/08/21 12:55:25
photo_4f.JPG JPG 260,90 KB18/08/21 12:55:26