Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, πραγματοποίησε την περίοδο 28/4/2015-30/4/2015, τον α΄ κύκλο επίγειων ψεκασμών προνυμφοκτονίας του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών, στις περιοχές αρμοδιότητας της.

Οι ανωτέρω ψεκασμοί, ανά Δήμο και καλυπτόμενη περιοχή, έχουν ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

28/4/2015 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ -ΚΑΝΑΛΙΑ ΨΑΘΑΣ

-ΕΛΟΣ ΨΑΘΑΣ

28/4/2015

ΜΕΓΑΡΕΩΝ -ΡΕΜΑΤΑ:
ΓΙΩΡΓΗ ,
ΜΑΥΡΑΤΖΑ ,
ΚΑΜΑΡΑΣ ,
ΕΞΩ ΒΡΥΣΗ
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ Α.Τ.ΜΕΓΆΡΩΝ)

– ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΓΩΓΟΣ ΌΜΒΡΙΩΝ
ΘΕΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ,

29/4/2015 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ

29/4/2015
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΡΕΜΑΤΑ :
-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
– ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ
– ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ

30/4/2015
ΦΥΛΗΣ -ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ
ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ

-ΡΕΜΑ ΕΣΧΑΤΕΑΣ
-ΤΕΧΝΗΤΟ ΡΕΜΑ
ΖΩΦΡΙΑΣ

-ΡΕΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

28/4/2015

30/4/2015
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΡΕΜΑΤΑ :
-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΆΜΟΥ
-ΣΟΥΡΕΣ
-ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ

Οι ημερομηνίες εκτέλεσης του β΄ κύκλου ψεκασμών θα καθοριστούν μετά από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τις δειγματοληψίες (ως προς τον αριθμό των προνυμφών), οι οποίες και πραγματοποιούνται εβδομαδιαίως από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος στις παραπάνω περιοχές .