«Απαιτούνται ολιστικά σχέδια παρέμβασης σε συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής Αττικής»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, ανταποκρινόμενος σε πρόκληση του ΚΕΜΕΑ αλλά και σε συνέχεια της συνεργασίας που έχει ξεκινήσει για ευαίσθητα θέματα της περιοχής, συμμετείχε την Παρασκευή, 2 Ιουνίου στην Ημερίδα για την ανάδειξη της κοινωνικής όψης των θεμάτων ασφαλείας.

Στην εισήγησή του, ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ιδιαίτερα ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Δυτική Αττική είναι πρόβλημα κοινωνικής συνοχής πρωτίστως και δευτερευόντως πρόβλημα ειδικών χωροταξικών συνθηκών που ευνοεί την εκδήλωση παραβατικών ενεργειών. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα οξυμμένο τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης που αυξάνει τραγικά την αίσθηση ανασφάλειας και απειλής, εγκατάλειψης των δημόσιων υποδομών, τρομερής αύξησης της ανεργίας, έντασης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων και μεταφοράς προβλημάτων από άλλες περιοχές (πχ., πιάτσες ναρκωτικών στην Αυλίζα). Αναλυτικότερα, απαιτούνται οι εξής παρεμβάσεις όσον αφορά την κοινωνική όψη της ασφάλειας στην Δυτική Αττική:

  • Φυσική και      κοινωνική αναβάθμιση δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων που σήμερα      βρίσκονται σε εγκατάλειψη και έχουν μεταβληθεί σε χώρους φιλοξενίας      έκνομων δραστηριοτήτων.
  • Δημιουργία ή      αποκατάσταση αξιοπρεπών στεγαστικών συνθηκών και δικτύων κοινής ωφέλειας σε      συγκεκριμένες χωρικές ενότητες της Δυτικής Αττικής.
  • Στήριξη και      προώθηση του θεσμού της κοινωνικής και πολιτισμικής διαμεσολάβησης ως αναγκαίου      εργαλείου τόσο για την προσέγγιση όσο και για την ουσιαστική συμμετοχή      κοινωνικών ομάδων, όπως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι τσιγγάνοι.
  • Απαιτούνται      συμπράξεις και δράσεις όλων των φορέων σε επίπεδο πολεοδομικών ενοτήτων,      ακόμα και σε επίπεδο γειτονιάς, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η      εμπιστοσύνη των πολιτών αλλά και να εμπεδωθεί η δέσμευση όλων μας να      συμβάλουμε στην κοινωνική συνοχή που συνεπάγεται ασφάλεια.
  • Κάλυψη του εξαιρετικά      μεγάλου κενού στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα θύματα παραβατικών      και εγκληματικών πράξεων σε νομικό και κοινωνικό, ψυχολογικό      και ευρύτερα συμβουλευτικό επίπεδο.
  • Χρειάζεται εξέταση, διάγνωση, σχεδιασμός, υλοποίηση      και αξιολόγηση των δράσεων στο τοπικό επίπεδο. Απαιτούνται ολιστικά σχέδια παρέμβασης στις περιοχές Αυλίζας      Ζεφυρίου, Λίμνης Άνω Λιοσίων, Άη Γιάννη- Άη Γιώργη- Αμαξοστασίου Άνω      Λιοσίων, Νέας Ζωής Ασπροπύργου, Νεοκτίστων Ασπροπύργου και Βλυχού Μεγάρων.
  • Κάλυψη σημαντικού      κενού στην παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών των ατόμων (ανηλίκων και ενηλίκων)      που έχουν τιμωρηθεί για παραβατικές συμπεριφορές, έχουν εκτίσει κάποιου      είδους ποινή και επανέρχονται στο οικογενειακό περιβάλλον τους.

Η Περιφέρεια Αττικής, και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, βρίσκεται σε ετοιμότητα συνεργασίας με το ΚΕΜΕΑ και εργάζεται έτσι ώστε να συμμετέχει σε περισσότερες κοινές δράσεις με σκοπό την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος στο πεδίο της κοινωνικής όψης της ασφάλειας που αποτελεί αναγκαίο πυλώνα για την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής στη Δυτική Αττική.