Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής συμμετείχε στην επιτυχημένη Ημερίδα της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, το Σάββατο, 16 Απριλίου με θέμα τις δράσεις προώθησης ενσωμάτωσης των τσιγγάνων μαθητών στο σχολείο, την κοινωνία και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Στην Ημερίδα, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, συμμετείχε στη β΄ θεματική της Ημερίδας, παρουσιάζοντας συνοπτικά την ολιστική προσέγγιση της Περιφέρειας για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης των τσιγγάνων στη βάση του παραδείγματος της Δυτικής Αττικής.

  

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, τόνισε ιδιαίτερα τα ακόλουθα:

  • Ο χωροταξικός, κοινωνικός και πολιτικός      αποκλεισμός των Ρομά τους έχει οδηγήσει σε ένα φαύλο κύκλο      περιθωριοποίησης, γκετοποίησης και έλλειψης εμπιστοσύνης.
  • Η ολιστική προσέγγιση σε περιοχές      διαβίωσης Ρομά περιλαμβάνει δράσεις για το οικιστικό- στεγαστικό, την      απασχόληση και κατάρτιση, την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, υγεία και      κοινωνική μέριμνα.
  • Χωρίς δεδομένα και τεκμηρίωση δεν υπάρχει      αποτελεσματική παρέμβαση. Χρειάζονται κοινωνικές έρευνες- απογραφές και      ολοκληρωμένα επιχειρησιακά προγράμματα. Ο Δήμος Μεγαρέων έκανε την αρχή με      την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής.
  • Τα θέματα Ρομά πρέπει να εισάγονται      οριζόντια στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης με την ενθάρρυνση και      στήριξη της συμμετοχής των ίδιων των τσιγγάνων σε δράσεις των Δήμων και      της Περιφέρειας.
  • Κοινή συνισταμένη όλων των σχεδιασμών και      των δράσεων της Αντιπεριφέρειας είναι ο άνθρωπος και οι κοινότητές του.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, κινούμενη στην κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά και όχι της περαιτέρω γκετοποίησής τους, συνεχίζει να εργάζεται με όλες τις δυνάμεις της μακριά από στερεότυπα και ρηχές προσεγγίσεις. Η δράση της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου στο εν λόγω θέμα πρέπει να βρει μιμητές και άλλους τοπικούς κοινωνικούς φορείς, η δε τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να απαλλαγεί από διαχρονικά βαρίδια που την εμποδίζουν στις σχέσεις της με τους Ρομά».

Συνημμένα ολόκληρο το κείμενο της εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου