Λόγω της, κατά καιρούς, συχνής εμφάνισης έντονης δυσοσμίας σε περιοχές της Ελευσίνας και του Πειραιά, η Περιφέρεια Αττικής προέβη στην σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων.

  Η χρηματοδότηση, ανέρχεται στα 315.952,00 ευρώ και περιλαμβάνει την τοποθέτηση τριών σταθερών δειγματοληπτικών σταθμών (3ο Δημοτικό σχολείο Μάνδρας, 4ο Δημοτικό σχολείο Ελευσίνας και στο 7ο Δημοτικό σχολείο Ελευσίνας) και ενός κινητού. Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκπόνηση ερευνητικού σχεδίου μελέτης και παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ποιότητας, συνδυάζοντας εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις με την χρήση υπολογιστικών μοντέλων για τον εντοπισμό των πιθανών πηγών προέλευσης των οσμηρών χημικών παραγόντων.

  Η Περιφέρεια Αττικής, από τις πρώτες στιγμές εκδήλωσης του φαινομένου, προέβλεπε στην επιστημονική τεκμηρίωση του μακριά από εικασίες και υποθέσεις και αυτή ακριβώς την δέσμευση της υλοποιεί με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.