Σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων που προτείνεται με τον Ν. 4250/2014 τοποθετήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Κώστας Παπαντωνίου στην 14η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που πραγματοποιήθηκε στις 25-06-2014.

Στην εισήγησή του ο κ. Παπαντωνίου τάχθηκε υπέρ της απόσυρσης της συγκεκριμένης διάταξης γιατί τροφοδοτεί τη δεξαμενή των διαθεσιμοτήτων και απολύσεων και πρότεινε την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών φορέων, των συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζομένων και της Πολιτείας, ώστε να μπει το πλαίσιο μιας αξιολόγησης που να λαμβάνει υπόψη αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.

Στη συνέχεια ο κ. Παπαντωνίου λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, τις απόψεις των φορέων πχ. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ΑΔΕΔΥ κτλ., δεν εξέδωσε απόφαση επιμερισμού ποσοστών, στέλνοντας σχετική επιστολή στον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Σγουρό και στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής.