Το Πολυτεχνείο, με τους αγώνες της γενιάς του, αποτέλεσε το εφαλτήριο για την ανατροπή της ξενοκίνητης δικτατορίας των συνταγματαρχών, την επάνοδο της δημοκρατίας σ’ αυτόν τον τόπο, την ελεύθερη έκφραση και δημιουργία.

Το Πολυτεχνείο, σήμερα, συνεχίζει να εκπέμπει ένα διαχρονικό μήνυμα για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας μας, μακριά από εθνικιστικές και φασιστικές εξάρσεις, πάνω στις αξίες της λαϊκής κυριαρχίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σήμερα, 40 χρόνια μετά, οφείλουμε να διαφυλάξουμε το όραμα εκείνων των παιδιών και να στηρίξουμε τις ελπίδες και τους αγώνες των νέων μας, στην προσπάθειά τους να χαράξουν τη δική τους πορεία και να κρατήσουν ζωντανό τον τόπο μας.