ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λεωνίδου 16-18 και Κολωνού, Αθήνα

 

Τηλ.: 210 5291220-21-22-24-25, F: 210 5291223, email: ktasyriza@gmail.com

Αθήνα 28 Απρίλη 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Α) Πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 05 Απριλίου 2015, πανελλαδική συνάντηση του Τμήματος Αυτοδιοίκησης με θέμα την επικαιροποίηση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για τα κεντρικά θέματα της Αυτοδιοίκησης και την αναγκαία διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας.

      Η συνάντηση είχε μεγάλη επιτυχία καθώς παραβρέθηκαν σε αυτή 267 σύντροφοι και συντρόφισσες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης.

      Οι σ. Σπ. Τζόκας, Δ. Μπίρμπας και Ν. Σακούτης εισηγήθηκαν τα θέματα: «Αυτοδιοίκηση, συμμετοχή και χωρική αντιπροσώπευση στο πολιτικό σύστημα», «Η κοινωνική πολιτική, η κοινωνική αλληλεγγύη και η απασχόληση», «Επίκαιρα ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων».

Με το πέρας των εισηγήσεων ακολούθησε ένας ουσιαστικός διάλογος, για το σύνολο των ζητημάτων της αυτοδιοίκησης, στον οποίο κατατέθηκαν προτάσεις και επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της συνεργασίας του Τμήματος με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η αναγκαιότητα της υλοποίησης του προγράμματός μας στο χώρο της αυτοδιοίκησης και της διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας.

Β) Την Κυριακή 26 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα νέα πανελλαδική συνάντηση των στελεχών μας που δραστηριοποιούνται στην αυτοδιοίκηση με θέμα την Οργανωτική αναδιάρθρωση και ανασυγκρότηση του Τμήματος Αυτοδιοίκησης.

      Και αυτή η συνάντηση είχε μεγάλη επιτυχία καθώς παραβρέθηκαν 195 σύντροφοι και συντρόφισσες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης.

      Στη συνάντηση αυτή αποφασίστηκε: α) η Ολομέλεια του τμήματος να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και όποτε, βέβαια, κριθεί αναγκαίο, β) η Περιφερειακή συγκρότηση του τμήματος, στις 12 περιφέρειες πλην Αττικής, και η εκλογή μικρών συντονιστικών ομάδων. Η διαδικασία αυτή πρέπει, υποχρεωτικά, να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαίου, γ) η δημιουργία Κεντρικής Γραμματείας του Τμήματος, στην οποία θα μετέχουν: 24 άτομα που θα υποδειχθούν από τις 12 περιφέρειες, οι εκλεγμένοι μας δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες και οι αντιπεριφερειάρχες μας, οι εκπρόσωποί μας σε ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, ΠΕΔΑ, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, ένας από την κοινοβουλευτική μας ομάδα, ένας από το ΥΠΕΣ και μικρός αριθμός συντρόφων και συντροφισσών, κυρίως από την Αττική, με ειδική αναφορά στην αυτοδιοίκηση, δ) ο ορισμός Συντονιστή και ολιγομελούς Συντονιστικής Επιτροπής από τη Γραμματεία του Τμήματος, ε) η επανασυγκρότηση των παρακάτω θεματικών επιτροπών επεξεργασίας και κατάθεσης προτάσεων: «Τα οικονομικά και ο αναπτυξιακός προγραμματισμός της Τ.Α», «Η κοινωνική πολιτική, η κοινωνική αλληλεγγύη και η απασχόληση», «Το περιβάλλον και η διαχείριση των απορριμμάτων», «Τα θεσμικά ζητήματα», στ) η λειτουργία, στα πλαίσια της Γραμματείας, δύο διακριτών ομάδων για τα ειδικά ζητήματα α` και β` βαθμού αυτοδιοίκησης.