Εισήγηση που αφορά στην μείωση των κομίστρων στις αστικές συγκοινωνίες (ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ) για τις ευπαθείς ομάδες (π.χ. άνεργοι, άποροι κτλ.) κατέθεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας και Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μεταφορών & Συγκοινωνιών Κώστας Παπαντωνίου στην 11η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Για το θέμα της μείωσης των κομίστρων του ΟΑΣΑ η Μητροπολιτική Επιτροπή είχε συνεδριάσει στις 14/10/2013 και στις 29/01/2014 με την συμμετοχή εκπροσώπων του Ο.Α.Σ.Α. και αποφάσισε να εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο την παροχή εκπτωτικών καρτών σε πολίτες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με αντικειμενικά κριτήρια (εισοδηματικά, κοινωνικά, κ.α.). Προς την κατεύθυνση αυτή, προτάθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η καταγραφή στοιχείων για όλη την Περιφέρεια, βάσει και των στοιχείων που διαθέτουν οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, οι οποίες διαχειρίστηκαν και συντόνισαν με επιτυχία το Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων για τη σίτιση απόρων σε όλη την Περιφέρεια Αττικής, ώστε να υπάρξει μια πρώτη εκτίμηση του κόστους αυτής της πρωτοβουλίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε, επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά και από αίτημα της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» για τη μείωση των κομίστρων στα ΚΤΕΛ, ότι η Περιφέρεια δεν μπορεί μονομερώς να προβεί σε ρύθμιση του ύψους των κομίστρων. Θα μπορούσε, όμως, στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής να προβεί στην παρακάτω ενέργεια:

Τη διερεύνηση του ενδεχομένου σύναψης σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής – Κ.Τ.Ε.Λ. Αττικής Α.Ε. για την μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο ή ελεύθερα συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση (π.χ, άνεργοι, άποροι κ.λπ.), διαδικασία που εξασφαλίζει ένα ποσοστό έκπτωσης στη συνολική δαπάνη, ενώ συνεπάγεται την κάλυψή της από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας. Ασφαλώς, ένα τέτοιο εγχείρημα προϋποθέτει την κατάρτιση εμπεριστατωμένης μελέτης αναφορικά με τον αριθμό των μετακινούμενων επιβατών, το πλήθος των μετακινήσεων ώστε να προκύψουν στοιχεία για το ύψος της ανά μετακινούμενο επιβάτη δαπάνης που θα βαρύνει την Περιφέρεια.