Είναι γνωστό ότι  πολλές περιοχές της Δυτικής Αθήνας επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλης έκτασης ζημιές τόσο σε  κατοικίες όσο και σε επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα , βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, καθώς και σε δίκτυα βασικών υποδομών.

Η Περιφέρεια Αττικής μέσω της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των επιτροπών που συγκροτεί για την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών, ειδικά στην περίπτωση των ζημιών σε επιχειρήσεις,  έχει άμεση επαφή με το πρόβλημα και καταγράφεται στη συνείδηση των πολιτών ως η αρμόδια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αποζημίωσής τους.

Επειδή η  εμπειρία από αντίστοιχα γεγονότα στο παρελθόν, έχει δείξει ότι μεταξύ των ακραίων φαινομένων  που προξένησαν  τις καταστροφές  και της καταβολής των αποζημιώσεων  μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα και προκειμένου να αποφύγουμε τα δυσμενή σχόλια για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας αλλά κυρίως για να δώσουμε ουσιαστική βοήθεια στους πολίτες που επλήγησαν οφείλουμε:

α) Να καθοριστεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου των επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής για την αποτίμηση των ζημιών σε επιχειρήσεις  και αμέσως να ενημερωθούν τα Επιμελητήρια και οι Εμπορικοί Σύλλογοι, προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη τους. (Στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αθήνας ολοκληρώθηκε το έργο της επιτροπής).

β) Να γίνει παρέμβαση στο  Υπουργείο Οικονομίας, Ναυτιλίας, Υποδομών και Τουρισμού για την άμεση έκδοση από τη Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών των αποφάσεων οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί το πρώτο βήμα στη διαδικασία για την αποζημίωση των επιχειρήσεων( η διαδικασία αυτή προχωρεί)

γ) Να οριστεί υπεύθυνος Περιφερειακός Σύμβουλος ή υπηρεσιακός παράγων ο οποίος θα παρακολουθεί την πορεία αποκατάστασης των ζημιών  και θα παρεμβαίνει για σύντμηση του χρόνου  σε όλα τα στάδια που μεσολαβούν μέχρι την αποζημίωση του πληγέντος, δηλαδή:

  1.  Στην επεξεργασία των αιτήσεων από τις επιτροπές αξιολόγησης των ζημιών  και στη σύνταξη των σχετικών πρακτικών.
  2. Στην έκδοση απόφασης οριοθέτησης πληγεισών περιοχών από τη Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Οικονομίας, Ναυτιλίας, Υποδομών και Τουρισμού.
  3. Στην αποστολή από την Αυτοτελή  Διεύθυνση  Πολιτικής Προστασίας στη  Δ/νση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του  Υπουργείου Οικονομικών όλων των  στοιχείων που αφορούν τις πληγείσες επιχειρήσεις προκειμένου να εκδοθεί η ΚΥΑ που προσδιορίζει το ποσοστό αποζημίωσης και το ύψος των κονδυλίων για την αποζημίωση των πληγέντων επιχειρήσεων.
  4. Στην έκδοση της απόφασης καταβολής των αποζημιώσεων ανά δικαιούχο από τη Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας .

Αξίζει να αναφερθεί, προς επίρρωση των ανωτέρω, και για να επισημανθεί ακόμη μια φορά η ανάγκη παρέμβασής μας για επίσπευση των διαδικασιών, ότι για τις πλημμύρες που έπληξαν το Δήμο Χαϊδαρίου στις  22/2/2013 και το Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού στις 11/11/2013, οι  υπουργικές αποφάσεις για «οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις», διαδικασία που είναι μόνο η αρχή, αφού μέχρι να έρθει η ώρα και να πάρουν οι πληγέντες αποζημιώσεις θα πρέπει να ακολουθήσει μια σειρά χρονοβόρων διαδικασιών, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2014,αντίστοιχα.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν προκειμένου να γίνει  εκτίμηση της ζημιάς από την επιτροπή.