2015-02-02 12 27 06Σύσκεψη για την προώθηση και την οργάνωση της διαβούλευσης για τη συγκρότηση «Κοινωνικής Σύμπραξης» σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αθήνας πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Σπύρου Τζόκα με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων της Δυτικής Αθήνας.

   Η συγκεκριμένη σύμπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους δήμους και κοινωνικούς φορείς της περιοχής.

    Το ΤΕΒΑ, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014/11-4-2014 στοχεύει να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή στα Κράτη-Μέλη της Ευρώπης, συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας, και εν τέλει στην εξάλειψη των χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

   Το ΤΕΒΑ συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχειας και της κοινωνικής συνοχής με χρηματοδότηση 330,0 εκ ευρώ για την περίοδο 2015-2020.

   Οι Εθνικοί Στόχοι για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την εδραίωση της κοινωνικής συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο πλαίσιο του ΕΠΜ,  διαρθρώνονται σε τρεις συνιστώσες:
•    στη μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά 450.000 έως το 2020.  
•    στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, μέσω μείωσης του αριθμού των παιδιών και νέων (0-17) που απειλούνται από τη φτώχεια κατά 100.000 έως το 2020,
•    στη δημιουργία ενός «δικτύου κοινωνικής ασφάλειας» κατά του κοινωνικού αποκλεισμού που περιλαμβάνει δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες σε βασικές υπηρεσίες, όπως η Κοινωνική φροντίδα, ή ιατρική περίθαλψη, η στέγαση και η εκπαίδευση.     

Η Κοινωνική Σύμπραξη  σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας(Νομού) θα αποτελέσει  το βασικό κύτταρο του προγράμματος και  των δράσεων αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας.
   Οι Κοινωνικές Συμπράξεις  θα συγκροτηθούν αποκλειστικά μέσω  περιφερειακών  και τοπικών διαβουλεύσεων με συμμετοχή όλων των τοπικών Κοινωνικών Εταίρων.

    Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας στην παρέμβαση του επισήμανε τις αντιφάσεις και τους πιθανούς κινδύνους του προγράμματος αν δεν το χειριστούμε με σύνεση. Συγκεκριμένα είπε ότι  το πρόγραμμα αυτό επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά την αντίθεση: από τη μια πλευρά οι ασκούμενες μέχρι τώρα μνημονιακές  πολιτικές αύξησαν τη φτώχεια και τον αποκλεισμό και από την άλλη έρχονται προγράμματα σαν ασπιρίνες να καταπολεμήσουν τις συνέπειες. Δεν λογίζονται, δηλαδή, οι αιτίες και δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα στη ρίζα του. Τόνισε, επίσης, ότι στο κείμενο εμφανίζονται μαζί κάποιες σωστές αρχές μια εθνικής στρατηγικής για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό (με καλή αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης στις υποσημειώσεις) μαζί με ακραία νεοφιλελεύθερες πρακτικές, απόψεις και επιλογές. Τέλος υπενθύμισε ότι οι συμπράξεις δεν θα πρέπει να είναι άλλες ΚΟΙΝΣΕΠ, καθώς και να υπάρξουν αξιόπιστα στοιχεία για τη φτώχεια και τον αποκλεισμό.

    Η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Κατερίνα Θανοπούλου, τόνισε ότι η συγκρότηση «Κοινωνικής Σύμπραξης» για τη διενέργεια δράσεων μείωσης της φτώχειας είναι στις μέρες μας πιο αναγκαία από ποτέ και θα βοηθήσει ουσιαστικά στο να αναπτυχθεί ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας για τις ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες του πληθυσμού. Στην παρούσα χρονική συγκυρία της μεγάλης οικονομικής ύφεσης, η Περιφέρεια Αττικής θέτει ως προτεραιότητα τα μέτρα αντιμετώπισης φτώχειας και της στήριξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που στοχεύουν στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Επιπλέον, η κα Θανοπούλου επισήμανε την ανάγκη να εστιάσουμε στο σημαντικό ζήτημα της εξασφάλισης των στοιχειωδών: της σίτισης, της ένδυσης και της στέγασης για τους συνανθρώπους μας που τα χρειάζονται. Τέλος, ανέφερε ότι κρίνεται απαραίτητο εκτός του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Φτώχειας, να καταρτιστεί και αντίστοιχο σχέδιο σε Περιφερειακό επίπεδο.

   Στη συνέχεια ακολούθησαν τοποθετήσεις από τους δημάρχους και τους εκπροσώπους των δήμων που συμμετείχαν στη σύσκεψη, στις οποίες τέθηκαν ερωτήματα προς διευκρίνιση και διατυπώθηκαν απόψεις και προβληματισμοί για την καλύτερη οργάνωση της όλης προσπάθειας.

   Η πρωτοβουλία χαιρετήθηκε θετικά από το σύνολο των παρευρισκομένων, ενώ τέθηκε ως αναγκαία προϋπόθεση, η  ούτως ή άλλως  τακτική συνεργασία ΟΤΑ, Α΄ και Β’ βαθμού, στη βάση της ωφέλειας του κοινωνικού συνόλου, της χάραξης ενιαίου στρατηγικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της φτώχειας  και της μέγιστης δυνατής στήριξης από την Περιφερειακή αρχή σε πολλές και σοβαρότατες δράσεις που ήδη διενεργούν οι Δήμοι.

   Στη συνέχεια ακολούθησαν τοποθετήσεις από τους δημάρχους και τους εκπροσώπους των δήμων  και από τους εκπροσώπους της εκκλησίας, που συμμετείχαν στη σύσκεψη, στις οποίες τέθηκαν ερωτήματα προς διευκρίνιση και διατυπώθηκαν απόψεις και προβληματισμοί για την καλύτερη οργάνωση της όλης προσπάθειας.

 Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης οι  :

2015-02-02 12 27 22Ο Μητροπολίτης Περιστερίου  κ.κ.Χρυσόστομος , ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως πατήρ Εμμανουήλ, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.Σχινάς Θεόδωρος, ο Δήμαρχος και πρόεδρος του ΑΣΔΑ κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, ο δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος, ο δήμαρχος Αγίων Αναργύρων/Καματερού κ. Νίκος Σαράντης, ο δήμαρχος Αιγάλεω κ. Δημήτρης Μπίρμπας, ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Γιώργος Καπλάνης . Επίσης  συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Περιστερίου κ. Θεοδωράκος, η Αντιδήμαρχος Ιλίου κ Αλεβίζου, ο Αντιδήμαρχος Αιγάλεω κ.Ζάχαρης και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βασιλειάδης, ο Αντιδήμαρχος Αγίων Αναργύρων/Καματερού κ.Παντελιάς, ο Αντιδήμαρχος Αγίας Βαρβάρας κ.Λεωτσάκος , ο Δ/ντης ΑΣΔΑ κ.Διαμαντόπουλος. Τέλος στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Δ/ντες των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων και Κοινωνικοί Λειτουργοί των Δήμων.