ΣΟΠΠ_08042013Με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών πραγματοποιήθηκε η 2η τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Δυτικής Αθήνας (ΣΟΠΠ) στις 08-04-2013. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Παπαντωνίου με συμμετοχή των φορέων μελών του ΣΟΠΠ.

Στη συνεδρίαση έγινε εκτενής συζήτηση όσον αφορά τα εξής:

– Η πραγματοποίηση των αποψιλώσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς, Δήμους και Αναπτυξιακούς Συνδέσμους, να πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις η βλάστηση είναι έτοιμη για καθαρισμό. Τονίστηκε η σημασία των καθαρισμών στη ζώνη μίξης δασών-πόλεων και σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (Ποικίλο Όρος, άλση-πάρκα-κατασκηνώσεις κτλ.). Για τον καθαρισμό της ξερής βλάστησης γύρω από τις κτιριακές υποδομές ή εγκαταστάσεις κρατικών φορέων την ευθύνη έχουν οι διοικήσεις των φορέων.

– Όσον αφορά τον καθαρισμό οικοπέδων, οι δήμοι οφείλουν να μεριμνήσουν για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού τους από τους ιδιοκτήτες και να τηρηθεί η διαδικασία αυτεπάγγελτου καθαρισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.

– Τονίστηκε ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται η απόφαση για απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Ποικίλο Όρος και αναζητήθηκαν οι τρόποι για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της.

– Επισημάνθηκαν τα σημεία του οδικού δικτύου που αντιμετωπίζουν πρόβλημα από νεροφαγές και απαιτείται η εκτέλεση έργων αποκατάστασης και συντήρησης.

– Ζητήθηκε ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών υδροστομίων και των δεξαμενών, ενώ ζήτημα αποτελεί και το πρόβλημα υδροδότησης στο Πάρκο «Α. Τρίτσης».

– Όσον αφορά τις εθελοντικές οργανώσεις, τονίστηκε η σημασία των δράσεων τους εφόσον αυτές αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών του Συντονιστικού Οργάνου της Περιφερειακής Ενότητας και των αντίστοιχων Συντονιστικών Οργάνων των Δήμων. Η συμβολή τους είναι αναγκαία και οι δράσεις τους συνίστανται κυρίως στη φύλαξη οδών και περιοχών, σε περιπολίες – επιτήρηση περιοχών, επάνδρωση πυροφυλακίων, στη συνδρομή τους στις αποψιλώσεις.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας και Πρόεδρος του ΣΟΠΠ Κώστας Παπαντωνίου δήλωσε: «Η λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιπυρική περίοδο αποτελεί προτεραιότητα μας για την προστασία του πρασίνου στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας. Στη συνεδρίαση έγινε εκτενής ανάλυση όλων των δεδομένων και συντονισμός των φορέων για την υλοποίηση των δράσεων. Θα συνεχίσουμε σταθερά και με απόλυτη συνεργασία τις προσπάθειες μας σε αυτή την κατεύθυνση.»

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι 42 φορέων που είναι μέλη στο ΣΟΠΠ: Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωπος της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, της ΠΕΔΑ, Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι των τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των 7 Δήμων της Δυτικής Αθήνας, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, την πυροσβεστικής, της ΕΜΥ, της ΕΥΔΑΠ, των μέσων μαζικής μεταφοράς, της Β’θμιας Εκπαίδευσης, εθελοντικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών συνδέσμων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων της περιοχής και οι Διευθυντές των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας.