Με μαζική συμμετοχή Αντιδημάρχων, Προϊσταμένων και υπευθύνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, συνδέσμων, εθελοντικών οργανώσεων, δυνάμεων ασφαλείας και φορέων, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22- 02 – 2012 η 4η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (συμμετέχουν 42 φορείς) στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας και Προέδρου του ΣΟΠΠ Κώστα Παπαντωνίου.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η πρόληψη και ετοιμότητα για τη διαχείριση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση σεισμού με εισηγητή τον κ. Ευ. Λέκκα, Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κ. Ευ. Λέκκας τόνισε την αναγκαιότητα εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την αντιμετώπιση των σεισμών και σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Παρουσίασε αναλυτικά τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε έναν σωστό σχεδιασμό, ενώ τόνισε τη σημασία κάθε σχεδιασμός να είναι προσαρμοσμένος με βάση τις τοπικές ιδιομορφίες των περιοχών και την προηγούμενη σεισμική δραστηριότητα. Παρουσίασε χάρτες με τα σημεία που επλήγησαν από τον σεισμό του ’99, όπου χρειάζεται ακόμη καλύτερη πρόληψη. Προσέθεσε ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι ντόπιες δυνάμεις της περιοχής θα κληθούν να επέμβουν άμεσα τις πρώτες ώρες και επομένως είναι αναγκαίο σε κάθε σχεδιασμό να έχει προβλεφθεί η ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών και των εθελοντών. Αναφέρθηκε επίσης στα ζητήματα συντονισμού, εξοπλισμού, εφεδρειών, δημιουργίας καταυλισμών, στους χώρους καταφυγής, την τήρηση της τάξης, τις ιατρικές υπηρεσίες κ.α. και έδωσε πολλά σχετικά παραδείγματα από επεμβάσεις που έκαναν σεισμόπληκτες χώρες του εξωτερικού.

Ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ, Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Παπαντωνίου τόνισε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης: «Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, είναι σαφές ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού σε συνεργασία με όλους τους φορείς θα πρέπει να εξασφαλίσει την πρόληψη, το σωστό συντονισμό και την οργάνωση με ίδια μέσα σε περίπτωση σεισμού. Ως εκ τούτου, πρέπει να εκπονήσουμε ταχύτατα ένα επιχειρησιακό σχέδιο αποτελεσματικό – υλοποιήσιμο. Η συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα και οι προτάσεις του συνόλου των φορέων που συμμετέχουν στο ΣΟΠΠ είναι βασικές συνιστώσες για την περαιτέρω κατάρτιση του σχεδίου.»