Στο πλαίσιο δράσεων στήριξης και ευαισθητοποίησης κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτων ομάδων ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών, κ. Α. Λεωτσάκος, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Αστικού Μη Κερδοσκοπικού Συνεταιρισμού «ΕΔΡΑ», που εδρεύει στο Ίλιον, για δωρεάν παροχή 260 rapidtest.

210604 edra

Σε μηνιαία βάση ο φορέας εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό ευπαθών ατόμων που χρήζουν βοήθειας, με στόχο την αντιμετώπιση διακρίσεων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την κοινωνική τους ένταξη. Έτσι, η παροχή αυτοδιαγνωστικών τεστ συντελεί σημαντικά στη διατήρηση της ασφάλειας τόσο των εργαζομένων όσο και των εξυπηρετούμενων ατόμων του φορέα. Μάλιστα η διενέργειά τους θα πραγματοποιηθεί από νοσηλευτικό προσωπικό των δομών του, ακολουθώντας απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Περιφερειάρχης, κ. Γ. Πατούλης, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης του covid-19, δημιουργώντας  ένα αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, για να στηρίξουν τους συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Αναδεικνύουμε την Αττική σε Περιφέρεια Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης με σχέδιο και όραμα, σε συνεργασία με δομές που επιτελούν σπουδαίο κοινωνικό έργο.