ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΠΥΡΟΥ ΤΖΟΚΑ

Περιστέρι, 11 Φλεβάρη 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΓΟ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 5η συνεδρίαση του, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11/02/2016, ενέκρινε, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας   Σπύρου Τζόκα, τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για το έργο με τίτλο:  «Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοοτάπητα» συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). 

   Στην εισήγηση του ο Αντιπεριφερειάρχης είπε:

  «Με τις υπ. αριθμ. 369/2015 και 1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους  2016 και του Προϋπολογισμού έτους 2016, το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας με τίτλο «Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοοτάπητα» και προϋπολογισμό 110.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

   Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου  από την Περιφέρεια Αττικής. Η μελέτη εκπονήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω και  εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 226/2015 απόφαση. Η δημοπράτηση και η εκτέλεση του έργου θα γίνει από την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγάλεω.

   Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις που θα γίνουν στο γήπεδο Εδέσσης στο Άλσος Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο). Ειδικότερα θα ανακατασκευαστούν οι μεταλλικές κερκίδες και οι κτιριακές υποδομές του γηπέδου (Αποδυτήρια ομάδων και διαιτητών, Κυλικείο, Ιατρείο και χώρος ελέγχου γηπέδου), θα γίνει αποκατάσταση του χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου ενώ τέλος θα συντηρηθεί και θα επισκευαστεί ο φωτισμός του γηπέδου.

   Σκοπός της σύμβασης είναι η κατασκευή όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων για τη δυνατότητα πιστοποίησης της καταλληλότητας και χορήγησης της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας του γηπέδου Εδέσσης.

   Η εκτέλεση του έργου θα συμβάλει στην ενίσχυση των υπηρεσιών αθλητισμού προς τους δημότες (ο εκτιμώμενος αριθμός των ωφελούμενων παιδιών υπολογίζεται σε περίπου 6.000) με τη δημιουργία πόλων αθλητισμού και δραστηριοτήτων και θα εξασφαλίσει τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της υφιστάμενης κοινωφελούς εγκατάστασης με την κατάλληλη προσαρμογή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

   Ο χρόνος για την αποπεράτωση του έργου προσδιορίζεται σε έξι (6) μήνες, της προθεσμίας αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περί  δημοσίων έργων διατάξεων.