200730Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Α. Λεωτσάκος, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, δρομολογεί συγκεκριμένες και στοχευμένες ενέργειες για την αδιάβλητη διενέργεια των εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας. Οι υπάλληλοι της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δυτικού Τομέα Αθηνών, με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης και του καθήκοντος, διαπίστωσαν μέσα σε διάστημα δύο βδομάδων τρεις απόπειρες αντιγραφής με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων κατά τη διάρκεια των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.

Η Αντιπεριφέρεια Δυτικού Τομέα Αθηνών πατάσσει κάθε παράνομη ενέργεια με εγρήγορση και υπευθυνότητα, έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της εξεταστικής διαδικασίας. Δείχνει μηδενική ανοχή, εγρήγορση και υπευθυνότητα, χωρίς να εφησυχάζεται, αλλά με την πολύτιμη συνεργασία και ετοιμότητα των υπαλλήλων της βάζει οριστικό τέλος σε φαινόμενα διαφθοράς, χωρίς κανένα περιθώριο παρανομίας. Η Περιφέρεια Αττικής αντιμετωπίζει ολιστικά το ζήτημα της οδικής ασφάλειας και με παρεμβάσεις συμβάλλει στην καλύτερη εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ RAR 489,38 KB19/08/21 12:56:54