Περιστέρι, 14 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

tzokas perifereiako 1Θέμα: “Αναβαθμίζονται τα σχολεία. Αποκαθίστανται αύλειοι χώροι στο Αιγάλεω”

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 11η συνεδρίαση του την Τρίτη 13 Μαρτίου, μετά απο εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τζόκα, ενέκρινε ακόμη  ένα  σημαντικά έργο για τη Δυτική Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για την κατασκευή του έργου  με τίτλο:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»,

συνολικού προϋπολογισμού 1.250.000,00 ευρώ.

Η προγραμματική σύμβαση προβλέπει την επισκευή δεκατριών αύλειων σχολικών χώρων, και συγκεκριμένα των: 1ου -5ου – 6ου – 7ου – 12ου – 13ου – 14ου – 17ου και 20ου Δημοτικών, 4ου Γυμνασίου και 1ου – 3ου και 5ου Λυκείου.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν και περιλαμβάνονται αναλυτικά στη μελέτη του έργου, αφορούν στην αντικατάσταση όλων των παλαιών δαπέδων των αύλειων χώρων με άλλα νέα χυτά ελαστικά συνθετικά δάπεδα ασφαλείας που πληρούν τις απαιτήσεις της Γ.Γ.Α. επίσης προβλέπεται η αντικατάσταση των μπασκετών (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Γ.Γ.Α) καθώς και η επισκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αύλειων χώρων.

Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9722.03.001).