Την Τετάρτη 26/11/2014 11.00 π.μ. – μετά από πρόσκληση της Αντιπεριφερειάρχου Ερμίνας Κυπριανίδου, συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Καισαριανής, με  θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετό της περιόδου 2014–2015».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λειτουργία του συντονισμού και την βελτιστοποίηση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με την αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων, ώστε κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης κατάστασης ανάγκης να αναληφθεί άμεσα δράση. Φαινόμενα σύγχυσης και αλληλοεπικαλύψεων όχι μόνο προκαλούν εντάσεις και συγκρούσεις στις κρίσιμες στιγμές, αλλά κυρίως μειώνουν την αποδοτικότητα του συστήματος Πολιτικής Προστασίας ως προς το στόχο, που είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Έγινε μια σύντομη ανασκόπηση στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την κάθε αρμόδια υπηρεσία στα πλαίσια των θεσμικών τους αρμοδιοτήτων, για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του χειμώνα και τονίστηκε ιδιαίτερα το έργο και η συμβολή των Εθελοντικών Οργανώσεων, ιδίως μεσούσης της οικονομικής κρίσης και των μειωμένων οικονομικών πόρων.

Τέλος, οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες και την ικανοποίησή τους για την μέχρι τώρα συνεργασία τους με την Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα, η οποία συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της, συντονίζοντας και υποστηρίζοντας το έργο όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος η εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Ιωάννα Τσούπρα  Περιφερειακός Σύμβουλος Θ. Αγγελόπουλος, η προϊσταμένη της Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ΚΤ Δρ. Ασ. Καραμάνου, καθώς και εκπρόσωποι των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, των Δήμων, των Πυροσβεστικών Σταθμών, του Δασαρχείου, της Αστυνομικής Δ/νσης Αθηνών, της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής και της Τροχαίας Καλλιθέας, του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του ΣΠΑΥ, της ΕΥΔΑΠ, της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, και των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

 
 Την Τετάρτη 26/11/2014 11.00 π.μ. – μετά από πρόσκληση της Αντιπεριφερειάρχου Ερμίνας Κυπριανίδου, συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Καισαριανής, με  θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετό της περιόδου 2014–2015».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λειτουργία του συντονισμού και την βελτιστοποίηση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με την αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων, ώστε κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης κατάστασης ανάγκης να αναληφθεί άμεσα δράση. Φαινόμενα σύγχυσης και αλληλοεπικαλύψεων όχι μόνο προκαλούν εντάσεις και συγκρούσεις στις κρίσιμες στιγμές, αλλά κυρίως μειώνουν την αποδοτικότητα του συστήματος Πολιτικής Προστασίας ως προς το στόχο, που είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Έγινε μια σύντομη ανασκόπηση στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την κάθε αρμόδια υπηρεσία στα πλαίσια των θεσμικών τους αρμοδιοτήτων, για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του χειμώνα και τονίστηκε ιδιαίτερα το έργο και η συμβολή των Εθελοντικών Οργανώσεων, ιδίως μεσούσης της οικονομικής κρίσης και των μειωμένων οικονομικών πόρων.

Τέλος, οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες και την ικανοποίησή τους για την μέχρι τώρα συνεργασία τους με την Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα, η οποία συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της, συντονίζοντας και υποστηρίζοντας το έργο όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος η εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Ιωάννα Τσούπρα  Περιφερειακός Σύμβουλος Θ. Αγγελόπουλος, η προϊσταμένη της Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ΚΤ Δρ. Ασ. Καραμάνου, καθώς και εκπρόσωποι των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, των Δήμων, των Πυροσβεστικών Σταθμών, του Δασαρχείου, της Αστυνομικής Δ/νσης Αθηνών, της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής και της Τροχαίας Καλλιθέας, του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του ΣΠΑΥ, της ΕΥΔΑΠ, της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, και των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

Την Τετάρτη 26/11/2014 11.00 π.μ. – μετά από πρόσκληση της Αντιπεριφερειάρχου Ερμίνας Κυπριανίδου, συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Καισαριανής, με  θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετό της περιόδου 2014–2015».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λειτουργία του συντονισμού και την βελτιστοποίηση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με την αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων, ώστε κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης κατάστασης ανάγκης να αναληφθεί άμεσα δράση. Φαινόμενα σύγχυσης και αλληλοεπικαλύψεων όχι μόνο προκαλούν εντάσεις και συγκρούσεις στις κρίσιμες στιγμές, αλλά κυρίως μειώνουν την αποδοτικότητα του συστήματος Πολιτικής Προστασίας ως προς το στόχο, που είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Έγινε μια σύντομη ανασκόπηση στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την κάθε αρμόδια υπηρεσία στα πλαίσια των θεσμικών τους αρμοδιοτήτων, για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του χειμώνα και τονίστηκε ιδιαίτερα το έργο και η συμβολή των Εθελοντικών Οργανώσεων, ιδίως μεσούσης της οικονομικής κρίσης και των μειωμένων οικονομικών πόρων.

Τέλος, οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες και την ικανοποίησή τους για την μέχρι τώρα συνεργασία τους με την Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα, η οποία συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της, συντονίζοντας και υποστηρίζοντας το έργο όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος η εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Ιωάννα Τσούπρα  Περιφερειακός Σύμβουλος Θ. Αγγελόπουλος, η προϊσταμένη της Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ΚΤ Δρ. Ασ. Καραμάνου, καθώς και εκπρόσωποι των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, των Δήμων, των Πυροσβεστικών Σταθμών, του Δασαρχείου, της Αστυνομικής Δ/νσης Αθηνών, της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής και της Τροχαίας Καλλιθέας, του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του ΣΠΑΥ, της ΕΥΔΑΠ, της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, και των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.