Η μεταβίβαση της κυριότητας 177 διαμερισμάτων του συγκροτήματος των Προσφυγικών της Λεωφ. Αλεξάνδρας, από το δημόσιο στην Περιφέρεια Αττικής, αποτελεί αναμφίβολα μια πολύ θετική και σημαντική εξέλιξη.

Η κίνηση αυτή, απαντάει στους πολύχρονους αγώνες και τα δίκαια αιτήματα πολλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων, τοπικών συλλογικοτήτων και ειδικών. Κοινός στόχος όλων των προσπαθειών αποτέλεσε η διατήρηση και αξιοποίηση των ιστορικών αυτών κτισμάτων, με άξονες την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την κοινωνική χρησιμότητα, την ισορροπημένη ένταξή τους στις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.

Με την ανάληψη της μεγάλης ευθύνης για την προστασία και αξιοποίηση του μοναδικής αξίας συγκροτήματος των Προσφυγικών της Αλεξάνδρας, ενός εγχειρήματος που απαιτεί την συνεργασία και συντονισμό πολλών φορέων της διοίκησης και της κοινωνίας, η Περιφέρεια Αττικής αναβαθμίζει τον μητροπολιτικό και επιτελικό της ρόλο προς όφελος των πολιτών της Αθήνας.