Την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκαν σε δυο περιοχές του Κεντρικού Τομέα Αθηνών δράσεις που συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εβδομάδας Εθελοντισμού και της καμπάνιας «Let’s do it Greece».Συγκεκριμένα, στο Πεδίον του Άρεως και στο Αττικό Άλσος δεκάδες εθελοντές συνέβαλαν στον καθαρισμό και την αισθητική βελτίωση των χώρων αυτών και έδωσαν το μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Στις δράσεις αυτές συμμετείχαν, εκτός από εθελοντές της καμπάνιας «Let’s do it Greece», μέλη τοπικών κινήσεων πολιτών, στελέχη της αυτοδιοίκησης, λειτουργοί του ΚΕΘΕΑ, φοιτητές και φοιτήτριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου ενώ στο Πεδίο του Άρεως παραβρέθηκε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης.Με τις δράσεις αυτές, που εντάσσονται στο πλαίσιο μια σειράς ενεργειών που δρομολογεί η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών Ερμίνα Κυπριανίδου, δίνουμε το μήνυμα της αναγκαίας κοινωνικής ενεργοποίησης που πρέπει να συνοδεύει τις προσπάθειες που κάνει η διοίκηση για την αναβάθμιση των πάρκων και αλσών της Αττικής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, της καθημερινότητας των κατοίκων.