Ερμίνα Κυπριανίδου: «Στηρίζουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ενισχύουμε την απασχόληση»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Α΄κύκλος της ένταξης επενδυτικών σχεδίων στα προβλεπόμενα από τον νέο Αναπτυξιακό Ν.4399/2016 καθεστώτα ενισχύσεων. Μετά την ολοκλήρωση από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής των σχετικών ελέγχων με βάση τις ρήτρες και τις προϋποθέσεις του Νόμου, υπάχθηκαν 27 επενδυτικά σχέδια, τα οποία χρηματοδοτούνται με 7.754.002,75 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα εντάχθηκαν:

Στο καθεστώςενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» 13 επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται με 4.396.815,04 ευρώ.

Στο καθεστώς ενίσχυσης «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» 8 επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται με 1.688.105,73 ευρώ.

Στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» 6 επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται με 1.696.081,98 ευρώ.

Πρόκειται για επενδυτικά σχέδια που θα ενισχύσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού (8), της μεταποίησης (16) αλλά και του πρωτογενή τομέα (3).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον τομέα του τουρισμού χρηματοδοτείται η ίδρυση νέων και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων. Στον τομέα της μεταποίησης εντάχθηκαν επενδυτικά σχέδια που αφορούν από την ίδρυση μονάδας παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής έως και την ίδρυση μονάδας παραγωγής «μικρών» γεννητριών. Αντίστοιχα στον πρωτογενή τομέα χρηματοδοτούνται σχέδια που αφορούν από τη δημιουργία υδροπονικών θερμοκηπίων έως την ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας. 

«Η στήριξη με κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο της μικρομεσαίας αλλά και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα της σημερινής διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής», σχολίασε η αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα κ. Ερμίνα Κυπριανίδου και συμπλήρωσε: «η Περιφέρεια Αττικής χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο συμβάλει στην αναζωογόνηση της οικονομίας και την αύξηση της απασχόλησης στην Αττική, όπου παράγεται ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας».

Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής εξετάζει αυτό το διάστημα 55 αιτήματα που έχουν υποβληθεί για υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύσεων της Δεύτερης Προκήρυξης (Β΄ κύκλος) συνολικού προϋπολογισμού: 55.234.908,82 ευρώ. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως την Άνοιξη του 2019.