Ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου του έτους 2015 (1η Μαίου μέχρι 31η Οκτωβρίου) και με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και τη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων, συγκλήθηκε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) την Παρασκευή 3-4-2015, μετά από πρόσκληση της Αντιπεριφερειάρχη του Κεντρικού Τομέα Αθήνας, κ. Ερμίνας Κυπριανίδου και παρουσία της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, κ. Τσούπρα με το παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης :

«Εφαρμογή προληπτικών μέτρων προστασίας από τις Δασικές Πυρκαγιές».

Οι βασικές δράσεις που αναλύθηκαν στα πλαίσια της πρόληψης και της ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων λόγω των δασικών πυρκαγιών έχουν ως εξής:

  • Εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις .
  • Καθαρισμός βλάστησης γύρω από άλση, πάρκα, αρχαιολογικούς χώρους και την αποψίλωση οδικού δικτύου.
  • Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε ΧΑΔΑ.
  • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας και την αποφυγή πρόκλησης δασικών πυρκαγιών.
  • Έκδοση ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.
  • Προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.
  • Συμμετοχή των Εθελοντικών Οργανώσεων (ΠΕ) στην υποβοήθηση του έργου των κρατικών φορέων.

Η διεξαγωγή της συζήτησης του ΣΟΠΠ διενεργήθηκε μέσα σε πνεύμα καλής συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και για άλλη μια φορά επισημάνθηκαν παράμετροι όπως η ανάγκη κωδικοποίησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, οι πόροι και η ενίσχυση των κρατικών υπηρεσιών σε προσωπικό, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσκολίες στην υλοποίηση του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης και στη λήψη των αποφάσεων.

Στην συνεδρίαση του ΣΟΠΠ έλαβαν μέρος Αντιδήμαρχοι των Δήμων της ΠΕ Κεντρικού Τομέα, στελέχη της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, της ΕΜΥ, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας, της ΕΛ.ΑΣ, του Στρατού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Εθελοντικές Οργανώσεις, εκπρόσωποι συναρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.