Έλεγχος στην περιοχή Γούβα Μπατσί Σαλαμίνας

 

 

Με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Δημήτρη Κατσικάρη, δύο κλιμάκια, του τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας και του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων πραγματοποίησαν ελέγχους στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, στην περιοχή Γούβα Μπατσί Σαλαμίνας.  

Κατά την αυτοψία στην περιοχή Γούβα Μπατσί διαπιστώθηκαν, τα παρακάτω:

1.Σε χώρο μη οριοθετημένο, αγνώστου ιδιοκτησίας, λειτουργεί Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Σαλαμίνας για την λειτουργία του οποίου έχει κατασκευαστεί υπερυψωμένη ράμπα, ύψους περίπου 5 μέτρων, με περιμετρικά τοιχία αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα.

2.Την ώρα της αυτοψίας πραγματοποιούνταν εργασίες εκφόρτωσης απορριμμάτων από απορριμματοφόρο του Δήμου Σαλαμίνας σε αυτοκινούμενο press container μέσω ειδικά εγκατεστημένης μεταλλικής χοάνης ενώ υπήρχαν σταθμευμένα ένα επιπλέον press container, 10 απορριμματοφόρα, ένα καδοφόρο όχημα και 7 κάδοι συλλογής απορριμμάτων.

3.Ο περιβάλλων χώρος της δραστηριότητας ήταν καθαρός, δεν υπήρχαν διάσπαρτα απορρίμματα και οσμές, παρά μόνο κάτω από τη ράμπα μεταφόρτωσης, όπου επικρατούσε δυσοσμία.

4.Στην δραστηριότητα δεν υπάρχει εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός

5.Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, λειτουργεί κατά παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, χωρίς την απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο άδεια διαχείρισης και χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Σχετικά με το ζήτημα, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μετά από τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, αρχίζει η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για την κατάσταση στην περιοχή Γούβα Μπατσί Σαλαμίνας. Η προστασία του περιβάλλοντος και η δημιουργία συνθηκών προστασίας της δημόσιας υγείας είναι για εμάς πρώτη προτεραιότητα και στην κατεύθυνση αυτή οφείλουν όλοι να συνεργαστούν επ’ ωφελεία των πολιτών της Σαλαμίνας».