Έλεγχος στην περιοχή Λεόντι Αίγινας

Με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Δημήτρη Κατσικάρη, κλιμάκιο του τμήματος ελέγχου, μετρήσεων και υδροοικονομίας περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων πραγματοποίησε έλεγχο την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011 σε θέση εναπόθεσης απορριμμάτων στην περιοχή Λεόντι Αίγινας, παρουσία στελέχους των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Αίγινας.                

Κατά την αυτοψία στην περιοχή Λεοντίου, όπου πρόσφατα εκδηλώθηκε πυρκαγιά, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

«Σε έκταση που βρίσκεται παραπλεύρως του εμπορικού λιμένα Λεοντίου και συνορεύει βόρεια με τη θάλασσα και δυτικά με χωμάτινο δρόμο, γίνεται εναπόθεση των αποβλήτων που προέρχονται από κλαδέματα δένδρων τόσο ιδιωτών όσο και δημοτικών.

Η έκταση ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο της Αίγινας και παραχωρήθηκε στον Δήμο λόγω μη επάρκειας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Σκοτεινή, κατά δήλωση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας. Η έκταση είναι μερικώς περιφραγμένη με συρματόπλεγμα και εγκατεστημένη ελεγχόμενη μπάρα στον χωμάτινο δρόμο πρόσβασης. Στην πλευρά που γειτνιάζει με την δημοτική οδό Αίγινας-Σουβάλας και δεν έχει περίφραξη, έχουν τοποθετηθεί ανά διαστήματα ογκόλιθοι για την αποτροπή της απόρριψης απορριμμάτων από ιδιώτες. Κατά δήλωση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο χώρος έχει παραβιαστεί αρκετές φορές από ιδιώτες που απορρίπτουν απόβλητα από εκσκαφές και κατεδαφίσεις (μπάζα).

Έξω από την περίφραξη, προς την πλευρά της θάλασσας, υπήρχε στο χώρο αυτοκινούμενο μηχάνημα τεμαχισμού κλαδιών. Μέσα στην περιγραφόμενη έκταση υπήρχαν σωροί καμένων αποβλήτων και σε κάποια σημεία η φωτιά βρισκόταν σε ελεγχόμενη εξέλιξη. Κατά την ώρα της αυτοψίας, ιδιωτικό συνεργείο με τη χρήση εκσκαφέα συγκέντρωνε τα καμένα απόβλητα σε σωρούς, σε απόσταση από τη θάλασσα, προκειμένου να αποκατασταθεί η έκταση.

Από έλεγχο στο αρχείο της Υπηρεσίας δεν προέκυψε η ύπαρξη στοιχείων αναφορικά με την χρήση του χώρου, ούτε συγκεκριμένο αίτημα από πλευράς του Δήμου για την λειτουργία του χώρου για προσωρινή εναπόθεση στερεών αποβλήτων».

Σχετικά με το ζήτημα, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μετά από τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, αρχίζει η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για την κατάσταση στο Λεόντι. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι για εμάς πρώτη προτεραιότητα και στην κατεύθυνση αυτή οφείλουν όλοι να συνεργαστούν, για να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας και ανάπτυξης επ’ ωφελεία των πολιτών και της οικονομίας της Αίγινας».