Έργα της ΕΥΔΑΠ στη Σαλαμίνα (Λεωφόρο Φανερωμένης) επιθεώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ.Παναγιώτης Χατζηπέρος. Αφορμή η επανέναρξη των σχετικών έργων. Ο Αντιπεριφερειάρχης διαπίστωσε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν είναι επαρκείς από πλευράς σήμανσης, και έδωσε οδηγίες για την βελτίωση τους, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των κατοίκων και των καταστηματαρχών στον πιο εμπορικό δρόμο της Σαλαμίνας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης έθεσε και το ζήτημα των βλαβών του δικτύου ύδρευσης που δημιουργεί τεράστια προβλήματα απωλειών νερού με αποτέλεσμα να υπόκειται επιπλέον οικονομική αιμορραγία ο υπερχρεωμένος Δήμος Σαλαμίνας. Η Περιφερειακή Αρχή έχει δεσμευτεί να συνδράμει το Δήμο οικονομικά και τεχνικά. Ήδη έχει συνταχθεί σχετική εισήγηση η οποία θα παρουσιαστεί στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με την εν μέρει αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης της Σαλαμίνας στο τμήμα Σατερλί – Κανάκια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, συνοδευόμενος από τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για τον αθλητισμό κ. Σπυρίδωνα Πάντζα επιθεώρησε τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Σαλαμίνας, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις. Έγινε καταγραφή των απαιτούμενων παρεμβάσεων προκειμένου οι αθλητικές εγκαταστάσεις να καταστούν εκ νέου ασφαλείς και λειτουργικές για την αθλούμενη νεολαία.

Σε σύσκεψη στο Δημαρχείο, με τη συμμετοχή της Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, των τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιακών παραγόντων, ελήφθησαν αποφάσεις για φλέγοντα ζητήματα του νησιού. Ο Αντιπεριφερειάρχης δεσμεύτηκε να μεριμνήσει για τον δανεισμό ενός απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Αθηναίων προς το Δήμο Σαλαμίνας. Συνέστησε επίσης να γίνεται έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων για την βελτίωση της καθημερινότητάς τους όσον αφορά στα έργα, στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην λειτουργία των παιδικών σταθμών κλπ.