Η κραυγαλέα αποτυχημένη μεταναστευτική πολιτική της συγκυβέρνησης και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζεται με την κράτηση μεταναστών και προσφύγων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και παράλληλα με επιχειρήσεις ΣΚΟΥΠΑ εναντίον των εργαζομένων μεταναστών σε εργασίες όπου η έλλειψη ελληνικών χεριών είναι προφανής, δηλαδή είναι αποδεδειγμένα χρήσιμοι και ενσωματωμένοι στις τοπικές κοινωνίες.

Οι αποσπασματικές, αυτές ενέργειες πρέπει να σταματήσουν άμεσα γιατί έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή (τρύγος, συλλογή ελαιοκάρπου-εσπεριδοειδών, ανθοκαλλιέργειες).

Πρέπει να γίνει εξορθολογισμός στη μεταναστευτική πολιτική σε συνεργασία με τους παραγωγούς, τις τοπικές κοινωνίες και τις αρχές, έτσι ώστε να μην πλήττεται η τοπική οικονομία, αλλά και οι μετανάστες να τυγχάνουν των στοιχειωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Οι βάρβαρες επιχειρήσεις σκούπα έχουν ως αποτέλεσμα την αναστάτωση των μεταναστών και τοπικών κοινωνιών, αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στην υγεία των μεταναστών και των κατοίκων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η άρνηση -εξ’ αιτίας του φόβου σύλληψης- των ασθενών μεταναστών να εξεταστούν από τους Ιατρούς Χωρίς Σύνορα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και τις τοπικές κοινωνίες.