«Κατασκευή γέφυρας Μάκρωνα»

 

Σχετικά με τη μελέτη που αφορά στην κατασκευή της γέφυρας του Μάκρωνα στα Κύθηρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης, απέστειλε προς το δήμαρχο Κυθήρων Θόδωρο Κουκούλη και το δημοτικό συμβούλιο, επιστολή με την οποία ζητά την επιβεβαίωση της θέσης του Δήμου σχετικά με την κατασκευή ή όχι του έργου αυτού, δεδομένου ότι πλέον η ευθύνη και η αρμοδιότητα της βελτίωσης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο Κυθήρων, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη».

Η επιστολή, έχει ως εξής:

 

«Κύριε Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε, από την τέως Νομαρχία Πειραιά, από δεκαετίας, είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες μελετών για τα προβλήματα των γεφυρών των Κυθήρων και ειδικότερα για τη γέφυρα Μάκρωνα που συνδέει τους οικισμούς   Φριλιγκιάνικων και Μητάτων με την Παλαιόπολη και τον οικισμό του Αυλέμονα, σε οδό που ανήκει στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού.  

Η πρόταση σύνταξης μελετών για την βελτίωση γεφυρών της νήσου με προτεραιότητα στη γέφυρα Μάκρωνα και στα γεφύρια Στραποδίου ξεκίνησε κατά το χρονικό διάστημα 2000- 2003.

Από την τέως Νομαρχία Πειραιά η αίτηση χρηματοδότησης της μελέτης «Κατασκευή της γέφυρας Μάκρωνα και τριών γεφυρών στο Στραπόδι Ν. Κυθήρων» έγινε προς την Περιφέρεια Αττικής (νυν Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) το 2003 και το 2004 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της μελέτης από το πρόγραμμα ΣΑΜΠ. Η εν λόγω μελέτη ολοκληρώθηκε και παρελήφθη το 2009.

Σύμφωνα με τις τεχνικές υπηρεσίες που επί χρόνια ασχολήθηκαν με το θέμα:

– Το πρόβλημα του οδικού δικτύου Κυθήρων στη θέση της γέφυρας Μάκρωνα έχει γίνει αντιληπτό από πολύ παλαιά, όχι τόσο εξαιτίας του μικρού εύρους της γέφυρας, αλλά εξαιτίας του σχήματος S χάραξης της οδού. Στο παρελθόν έχουν συμβεί πολλά ατυχήματα εξαιτίας της χάραξης της οδού, παρά το γεγονός ότι υπάρχει στη θέση αυτή οδική σήμανση.

Στα ατυχήματα αυτά έχουν υποπέσει κυρίως επισκέπτες – τουρίστες του νησιού που δεν γνωρίζουν το οδικό δίκτυο.

Επιπλέον, η παρούσα εικόνα της γέφυρας με τα σπασμένα από συγκρούσεις οχημάτων στηθαία,   αποδεικνύει την ανεπάρκειά της και από την άποψη του εύρους λειτουργίας της.

Πρέπει να τονισθεί ο σημαντικός φόρτος κυκλοφορίας της συγκεκριμένης οδού που λειτουργεί ως κλάδος σύνδεσης σημαντικών οικισμών του νησιού με την περιοχή της Αρχαίας Σκάνδειας, που είναι τόπος επίσκεψης πολλών τουριστών.

Όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό και με την παλαιότητα του φορέα της γέφυρας, στηρίζουν την ανάγκη για την κατασκευή νέας γέφυρας με νέα βελτιωμένη χάραξη και χαρακτηρίζουν τις υπόψη εργασίες ως έργο προτεραιότητας.

Σημειώνετε, ότι κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης αυτής, το 2004 και μετέπειτα, υπήρξε συνεχής και αγαστή συνεργασία της τέως Νομαρχίας Πειραιά με το Δήμο Κυθήρων, ο οποίος συνέδραμε με κάθε τρόπο στην απρόσκοπτη πρόοδο της μελέτης, ενώ ουδέποτε διατυπώθηκε επίσημα αρνητική γνώμη από το δημοτικό συμβούλιο ή το δήμαρχο από τότε μέχρι σήμερα. Όλες οι διαδικασίες έγιναν με επίσημη ενημέρωση του Δήμου και με διαφανείς και ευρέως δημοσιοποιημένες αποφάσεις των οργάνων της τέως Νομαρχίας στις οποίες ουδέποτε διατυπώθηκε ένσταση για τη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα του έργου από κανέναν, ούτε από αυτούς που θεσμικά εκπροσωπούσαν τα Κύθηρα.

Το έργο «Κατασκευή γέφυρας Μάκρωνα Ν. Κυθήρων», είναι προϋπολογισμού 1.844.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και λόγω της ωριμότητας της μελέτης κρίθηκε ότι μπορεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Αττικής, ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοδότησή του, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει, ούτε έχει κατατεθεί, καμία ώριμη μελέτη προς χρηματοδότηση που να αφορά τα Κύθηρα, είτε από ίδιους πόρους, είτε από το ΕΣΠΑ

 

 

Κύριε Δήμαρχε,

Η τέως Νομαρχία Πειραιά έως την 31-12-2010 είχε την αρμοδιότητα βελτίωσης του Επαρχιακού οδικού δικτύου. Η αρμοδιότητα αυτή, έκτοτε, με την εφαρμογή του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο Κυθήρων και όχι στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Ως εκ τούτου, είναι απολύτως προφανές ότι για την κατασκευή του ως άνω έργου από την Τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, απαιτείται η επιβεβαίωση της θέσης του Δήμου, με συγκεκριμένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Κυθήρων που να ζητά να γίνει το συγκεκριμένο έργο με τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα Νήσων – διαφορετικά δεν μπορεί να κατασκευαστεί.

Αυτή είναι η διαχρονική αλήθεια για το έργο, αυτή είναι η πραγματική ροή των γεγονότων και των ενεργειών που πριν εκλεγώ είχαν γίνει και αυτός είναι ο οδικός χάρτης για την κατασκευή του έργου, εάν ο Δήμος Κυθήρων επιθυμεί να γίνει και μόνο τότε.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας και την ξεκάθαρη πληροφόρηση των πολιτών των Κυθήρων και επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα, παρακαλώ όπως έχουμε άμεσα την επίσημη θέση του δημοτικού συμβουλίου για το έργο αυτό, γιατί η αρμοδιότητα και η απόφαση για την κατασκευή του δεν είναι δική μας αλλά αποκλειστικά του Δήμου».