«

Οριστική διακοπή λειτουργίας δύο μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών

της εταιρείας «MARENOSTRUMAE στον Πόρο, για την προστασία του περιβάλλοντος

Την οριστική διακοπή λειτουργίας δύο μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών που λειτουργούν στον Πόρο, αποφάσισε ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Δημήτρης Κατσικάρης. Μετά από αυτοψία των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, διαπιστώθηκε ότι οι μονάδες εξακολουθούν να λειτουργούν έχοντας καταλάβει επιπλέον χώρο του μισθωμένου, με παραβάσεις ως προς τις αποφάσεις περιβαλλοντικών όρων και επιπλέον ενώ τους είχε επιβληθεί πρόστιμο δεν συμμορφώθηκαν ως είχαν υποχρέωση.

Συγκεκριμένα:

  • Επεβλήθη διοικητική οριστική διακοπή λειτουργίας της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας που λειτουργεί στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Βαριαρνή της νήσου Πόρου, συμφερόντων της εταιρείας «MARENOSTRUMAE», γιατί έχει καταλάβει με εγκαταστάσεις της θαλάσσια έκταση 13,242 στρεμμάτων επιπλέον της μισθωμένης,κατά παράβαση των αποφάσεων του Νομάρχη Πειραιά και του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.
  • Επεβλήθη διοικητική οριστική διακοπή λειτουργίας τηςμονάδας ιχθυοκαλλιέργειας που λειτουργεί στη θαλάσσια περιοχή Καλάμι της νήσου Πόρου, συμφερόντων της εταιρείας «MARENOSTRUMAE», γιατί έχει καταλάβει με εγκαταστάσεις της θαλάσσια έκταση 23,838 στρεμμάτων επιπλέον της μισθωμένης, κατά παράβαση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής αναμίσθωσης θαλάσσιας έκτασης.

Επίσης και στις δύο ιχθυοκαλλιέργειες είχαμε παραβάσεις των όρων της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ως προς τον αριθμό και τις διαστάσεις των ιχθυοκλωβών.

Οι παραπάνω παραβάσεις βεβαιώθηκαν από την Κτηματική Υπηρεσία και παρότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και εντέλει επεβλήθη πρόστιμο από τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων με τις σχετικές υποδείξεις προς συμμόρφωση, η εταιρία παρέλειψε να συμμορφωθεί με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν εκ νέου οι παραβάσεις με την από 28-6-2011 έκθεση αυτοψίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων Περιφέρειας Αττικής.

                    

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης επεσήμανε τα εξής:

«Προέβην στην οριστική διακοπή λειτουργίας δύο μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, προκειμένου να προστατεύσουμε το περιβάλλον όπως έχουμε χρέος. Η άναρχη κατάσταση με τις Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας στα νησιά μας έχει φτάσει στο απροχώρητο και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σε κάθε περίπτωση, δεν είμαστε διατεθειμένοι να κλείνουμε τα μάτια στη συστηματική παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους που έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, στον τουρισμό και στη δημόσια υγεία.

Επαναλαμβάνω τη σταθερά διατυπωμένη και αμετακίνητη θέση της Περιφέρειας Αττικής να μπει άμεσα τάξη από την πολιτεία, με σεβασμό στην άποψη των τοπικών κοινωνιών για την λειτουργία και εγκατάσταση των Ιχθυοκαλλιεργειών.

Είναι επιτακτική ανάγκη η συντεταγμένη πολιτεία να καθαρίσει ένα θολό τοπίο δεκαετιών που δεν τιμά κανέναν και να προχωρήσουμε άμεσα, με απόλυτη διαφάνεια και αίσθημα ευθύνης σε ένα νέο προσανατολισμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών μας που δεν μπορεί να είναι άλλος από τον τουριστικό, όπως άλλωστε ζητούν οι τοπικές κοινωνίες και επιτάσσουν οι καιροί».