ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΗΣΩΝ

 

                                                            

 

 19/07/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Νέο Master Plan ΟΛΠ-Δεν θα τοποθετηθούν ναύδετα και πλωτές μη μόνιμες κατασκευές στον αρχαιολογικό χώρο της Κυνόσουρας μετά από παρέμβαση της Αντιπεριφερειάρχη Νήσων».

 

         

          Με την υπ αριθμόν 147/2021 απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής έθεσε τους όρους του επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Αναπτυξιακού Προγράμματος & Μελέτης Διαχείρισης (MASTER PLAN) ΟΛΠ Α.Ε. Σε ότι αφορά τη Σαλαμίνα, η κα. Βάσω Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη  ζήτησε την ακύρωση τοποθέτησης πλωτών μη μόνιμων κατασκευών και ναυδέτων στις ζώνες Ι5 και Ι6 της Κυνόσουρας (θέση IV) στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΟΛΠ.

          Σύμφωνα με το υπόμνημα όρων δόμησης και χρήσεων γης περιοχών χρήσης και εκμετάλλευσης, όπως αυτό  διαφαίνεται μέσα από το νέο master plan του ΟΛΠ που κατατέθηκε ενημερωμένο στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς έγκριση, οι χρήσεις γης των εκτάσεων Ι5 και Ι6 χαρακτηρίζονται ως περιοχές μόνον αγροτικής δραστηριότητας (γεωργικής και συμπεριλαμβανόμενης της αλιείας), αποκλείοντας το ενδεχόμενο τοποθέτησης ναύδετων και πλωτών μη μόνιμων κατασκευών.

          Η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων τοποθετήθηκε ως εξής:

«Η Σαλαμίνα είναι ένα νησί που έχει σημαντικά επιβαρυνθεί περιβαλλοντικά τα τελευταία χρόνια.

Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός για την Σαλαμίνα περιλαμβάνει την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, την περιβαλλοντική του αναβάθμιση και την ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς.

Σε μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί Α ζώνη Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος καμία τέτοια συζήτηση δεν θα έπρεπε να έχει γίνει για πλωτές μη μόνιμες κατασκευές και ναύδετα. Δεν μπορούμε να φέρουμε το χρόνο πίσω και να εξαφανίσουμε τα λάθη του παρελθόντος αλλά μπορούμε να δίνουμε διαρκώς τη μάχη κατά της πρόσθετης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του νησιού ο καθένας από τη θέση του και στον βαθμό που άπτεται των αρμοδιοτήτων του. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή την σημαντική εξέλιξη.

Όσοι πιστεύουμε ότι το μέλλον της Σαλαμίνας και το μέλλον των παιδιών μας περνά μέσα από την βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού δεν μπορούμε να συνηγορήσουμε σε τέτοιες επενδύσεις».