Μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό των σχετικών συμβάσεων με τους αναδόχους, ξεκινάει άμεσα από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων η κατασκευή τεσσάρων σημαντικών έργων στα Νησιά και την Τροιζηνία, συνολικού προϋπολογισμού 40.808.488 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ξεκινούν τα εξής έργα:

  1. Βελτίωση της επαρχιακής οδού Δρυόπης (κόμβος Καλλονής) – Γαλατά.

Προϋπολογισμός: 31.000.000 ευρώ

Πρόκειται για έργο 20 χιλιομέτρων με αφετηρία στη συμβολή της Επαρχιακής Οδού Δρυόπης – Γαλατά και πέρας στην είσοδο του Γαλατά. Κατά μήκος της οδού προβλέπεται ο επανασχεδιασμός δέκα ισόπεδων κόμβων για την εξυπηρέτηση των γύρω οικισμών και η κατασκευή δύο νέων γεφυρών για τη διέλευση ρεμάτων της περιοχής. Για την αντιπλημμυρική προστασία του δρόμου σε ορισμένα τμήματά του θα κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο αγωγών ομβρίων με τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης, καθώς επίσης και η κατασκευή 30 εγκάρσιων οχετών.

 

  1. Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στα Παλούκια Σαλαμίνας.

Προϋπολογισμός: 7.300.000 ευρώ

Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή των Παλουκίων, στο τμήμα μεταξύ Ναυστάθμου και Αμπελακίων. Το συνολικό μήκος των κυρίων αγωγών ομβρίων στην περιοχή Παλουκίων είναι περί τα 3.785 μέτρων.

  1. Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή οδού Φανερωμένης Σαλαμίνας.

Προϋπολογισμός: 1.940.000 ευρώ

Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στη Λεωφόρο Φανερωμένης, συνολικού μήκους 1.175 μέτρων, καθώς και τοπικών αγωγών για την αποχέτευση των ομβρίων που κατακλύζουν την παράκτια ζώνη του τμήματος της πόλης της Σαλαμίνας νοτίως της οδού Φανερωμένης, συνολικού μήκους 330 μ. περίπου.

  1. Αποκατάσταση βλαβών κρηπιδωμάτων νέου λιμένα Πόρου.

Προϋπολογισμός: 568.488 ευρώ

Έργο αποκατάστασης των βλαβών που έχουν δημιουργηθεί στα κρηπιδώματα του λιμένα από τις υποθαλάσσιες υποσκαφές που βρίσκονται στη βάση και στην ανωδομή, σε έκταση 120 μέτρων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης με αφορμή των έναρξη των εργασιών, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η προσήλωσή μας σε αναγκαία έργα υποδομών ήταν από την αρχή της θητείας μας βασική προτεραιότητα του Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού και εμού προσωπικά. Με την κατασκευή των δύο έργων αγωγών ομβρίων της Σαλαμίνας θωρακίζονται αντιπλημμυρικά οι περιοχές και το νησί αποκτάει σύγχρονη εικόνα, αφού διασφαλίζεται η ασφαλής απορροή των υδάτων. Με τη βελτίωση του οδικού άξονα Δρυόπης – Γαλατά διευκολύνεται η ασφαλής και πιο γρήγορη πρόσβαση στην ευρύτερη Τροιζηνία, τον Πόρο, αλλά και την Ύδρα, σε μια εποχή που οι θαλάσσιες μεταφορές όχι μόνο δεν επαρκούν αλλά βαίνουν μειούμενες απειλώντας την τουριστική ανάπτυξη όλης της περιοχής. Με το λιμενικό έργο στον Πόρο εξασφαλίζεται η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων.

Η χρηματοδότηση και κατασκευή αυτών των σημαντικών έργων δείχνει στην πράξη ότι το μήνυμά μας «με έργο πάμε μπροστά», έχει αντίκρισμα αλήθειας και απαντά στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των μικρών μας πατρίων. Συνεχίζουμε σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, με το βλέμμα στραμμένο στο περιεχόμενο και όχι στη βιτρίνα».