Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σε τέσσερις φάσεις το πρόγραμμα δακοκτονίας σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Οι παρεμβάσεις ήταν άκρως απαραίτητες, καθώς φέτος οι υψηλές θερμοκρασίες Απριλίου – Μαϊου σε συνδυασμό με την υψηλή πυκνότητα δακοπληθυσμού, οδήγησαν σε σημαντική μείωση το ποσοστού καρπόδεσης στο, περίπου, ένα εκατομμύριο ελαιόδεντρα που υπάρχουν.

Για να αντιμετωπισθεί στην πράξη το πρόβλημα, έγιναν στοχευμένοι και έγκαιροι ψεκασμοί , με τέσσερις δολωματικές επεμβάσεις διάρκειας 5-6 ημερών η κάθε μία, στις περιοχές Πόρου, Γαλατά, Δρυόπης και Καρατζά.

Επιπλέον, με βάση την τελευταία εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, θα οριστεί άμεσα η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ελαιοτριβείων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.