Ολοκληρώθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και παραδόθηκε σήμερα προς χρήση στο Δήμο Σαλαμίνας, το σημαντικό έργο της επέκτασης του δικτύου φωτισμού στη λεωφόρο Φανερωμένης.

Τo έργο παρέδωσε επίσημα ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης, στο Δήμαρχο Σαλαμίνας Γιάννη Τσαβαρή, παρουσία στελεχών των τεχνικών υπηρεσιών που το επέβλεψαν.

Η απουσία δικτύου οδικού φωτισμού σε μια οδική αρτηρία με μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση όπως η Λεωφόρος Φανερωμένης δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στους διερχόμενους χρήστες της οδού με άμεσο κίνδυνο την εκδήλωση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Για τον λόγο αυτό η Περιφέρεια Αττικής ενέταξε άμεσα στο πρόγραμμά της το συγκεκριμένο έργο και προχώρησε άμεσα στην δημοπράτηση και στην κατασκευή του με δικούς της πόρους.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στην Λεωφόρο Φανερωμένης από την θέση «Ψιλή Άμμος» μέχρι το πορθμείο Φανερωμένη- Νέα Πέραμος με την τοποθέτηση (139) σιδηροιστών οδοφωτισμού ύψους 9 μέτρων με μονά φωτιστικά σώματα, κατά μήκος της οδού, και 3 σιδηροϊστών οδοφωτισμού με διπλά και τριπλά φωτιστικά σώματα, ύψους 12 μέτρων στο χώρο του πορθμείου μαζί την εγκατάσταση υπογείου δικτύου καλωδίων συνολικού μήκους 3.700 μέτρων για την τροφοδοσία των ιστών οδοφωτισμού με τους αντίστοιχους πίνακες διανομής (πίλλαρς).

Ο Δήμος Σαλαμίνας στον οποίο παραδόθηκε για χρήση το έργο, θα πρέπει μετά την παρέλευση του χρόνου της υποχρεωτικής συντήρησης από την ανάδοχο (15 μήνες) να μεριμνά για την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση τυχόν βλαβών και ζημιών σε αυτό με δικά του συνεργεία.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης, με την ευκαιρία ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου, δήλωσε τα εξής:

«Σήμερα παραδίδουμε ένα ακόμη χρήσιμο έργο που απαντά στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Συνεχίζουμε με το βλέμμα στραμμένο στο περιεχόμενο και όχι στη βιτρίνα, γιατί έχουμε ευθύνη και χρέος να πάμε με έργο μπροστά».