«Πρόστιμα στην εταιρεία «ΜΟΝΑΔΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΡΟΥ MARE ΑΕ», για ουσιώδη παραβίαση των όρων λειτουργίας δύο μονάδων στον Πόρο»

Πρόστιμα συνολικού ύψους 34.997 ευρώ επέβαλλε ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης σε δύο μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας «Μονάδα Ιχθυοκαλλιεργειών Πόρου Mare Α.Ε» που λειτουργούσαν κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

  • Πρόστιμο ύψους έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ (11.422) επεβλήθη για την μονάδα που διαθέτει και λειτουργεί η εταιρία στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Βαριαρνή της νήσου Πόρου, γιατί έχει καταλάβει με εγκαταστάσεις της θαλάσσια έκταση 11,422 στρεμμάτων επιπλέον της μισθωμένης.
  • Πρόστιμο ύψους εικοσιτριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (23.575) επεβλήθη για την μονάδα που διαθέτει και λειτουργεί η εταιρεία στη θαλάσσια περιοχή Καλάμι της νήσου Πόρου, γιατί έχει καταλάβει με εγκαταστάσεις της θαλάσσια έκταση 23,575 στρεμμάτων επιπλέον της μισθωμένης.

Η εταιρεία οφείλει άμεσα να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις εκείνες, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στους όρους μίσθωσης και άδειας λειτουργίας.

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης επεσήμανε τα εξής:

«Η άναρχη κατάσταση με τις Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας στα νησιά μας έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η συστηματική παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, στον τουρισμό και στη δημόσια υγεία. Είναι ανάγκη να μπει άμεσα τάξη από την πολιτεία, με σεβασμό στην άποψη των τοπικών κοινωνιών για την λειτουργία και εγκατάσταση των Ιχθυοκαλλιεργειών. Απαιτείται άμεσα να αποφασίσουμε επιτέλους συντεταγμένα, με απόλυτη διαφάνεια και με αίσθημα ευθύνης, για τον προσανατολισμό της ανάπτυξης των νησιών μας που δεν μπορεί να είναι άλλος από τον τουριστικό, όπως άλλωστε ζητούν οι τοπικές κοινωνίες».