ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                         09/05/2022                                         ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΗΣΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Σε τροχιά ανάπτυξης βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής. Από τη Σαλαμίνα ξεκίνησε την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 ο κύκλος των ενημερωτικών συναντήσεων για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της ΠΕ Νήσων που αφορά χρηματοδοτικό εργαλείο ΕΣΠΑ ειδικά διαμορφωμένο για τα νησιά.

Πιο συγκεκριμένα ,στο Δημοτικό Κατάστημα Σαλαμίνας συναντήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κα Βασιλική Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, με κλιμάκιο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.», με εκπρόσωπους του Δικτύου Νήσων αλλά και της εταιρείας Lever που είναι Σύμβουλος της «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» για την συγκεκριμένη ΟΧΕ.

Στη συνάντηση αυτή αναλύθηκαν οι στόχοι και η στρατηγική της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για τα νησιά της Περιφέρειας Αττικής.

 Στη  διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μελετήθηκαν  οι ιδιαιτερότητες και οι προοπτικές ανάπτυξης της Σαλαμίνας με  έργα και  δράσεις που μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο σχέδιο .Παράλληλα ζητήθηκε από το Δήμο Σαλαμίνας να προτείνει τοπικούς Φορείς (όπως επαγγελματικοί και πολιτιστικοί) που θα συμμετέχουν στη Διαβούλευση για τις ανάγκες της Σαλαμίνας που εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΟΧΕ.

Στόχος του κλιμακίου είναι έως τις 20 Μαΐου να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των ενημερωτικών συναντήσεων σε όλους τους δήμους της ΠΕ Νήσων ενώ σημειώνεται πως έχει ζητηθεί από τους Δήμους να κατατεθούν  ώριμες προτάσεις για την ένταξή των έργων έως τα τέλη Ιουνίου.