Συγκρότηση μεικτής επιτροπής παραδοσης-παραλαβής αρχείου μισθωμένων σχολικών κτιρίων που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση δημοσίων σχολείων στο Δήμο Σαλαμίνας.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης: