Μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, και σε αντιστοιχία λόγων και έργων, η νέα Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ρένα Δούρου συμφώνησε να αποσταλεί το απαιτούμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο έγγραφο. Με την ενέργεια της αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση της να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης της Αίγινας από την Σαλαμίνα με νερό ΕΥΔΑΠ.

Κατόπιν τούτων, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Επιθυμούμε να τονίσουμε με έμφαση, για μια ακόμα φορά, ότι το έργο αυτό, όπως και όλα τα άλλα έργα, θα εκτελούνται αφού εκπονηθούν ολοκληρωμένες μελέτες προς αποφυγή καθυστερήσεων και υπερτιμολογήσεων.

Οι κάτοικοι της Αίγινας δεν πρέπει να έχουν καμία αμφιβολία για τις προθέσεις της νέας Περιφερειακής Αρχής όσον αφορά την υλοποίηση του έργου ».