Μετά από συντονισμένες προσπάθειες δύο (2) χρόνων και κατόπιν της πρωτοβουλίας που είχε αναλάβει ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος για την δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής σε συνεργασία με την διαδημοτική εταιρεία Πάρνωνα και τον συντονιστή του προγράμματος κ. Μαρίνη Μπερέτσο, ξεκινάει η υλοποίηση του προγράμματος LEADER με μεγάλη καθυστέρηση.

Συγκεκριμένα :

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων/προτάσεων στο πλαίσιο των Δράσεων της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα/παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής: «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλώ”» του ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2).

Οι Δράσεις της Πρόσκλησης, αφορούν:

19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

19.2.5: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα

19.2.6: Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και των υποδράσεων της παρούσας 1ης Πρόσκλησης περιλαμβάνει το σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής (Δήμοι Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζηνίας – Μεθάνων και Ύδρας).

Δικαιούχοι δύναται να είναι:

• ΟΤΑ Α’ βαθμού και φορείς τους

• Φορείς Δημοσίου Τομέα

• Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 1.100.000,00 €.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 14-05-2018

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 27-07-2018

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πρόσκληση, την ηλεκτρονική υποβολή, τα αρχεία προς συμπλήρωση, το υποστηρικτικό υλικό, καθώς και εκπαιδευτικά video, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Δικτύου www.atticaislandsnetwork.gr στην κατηγορία CLLD και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr.