Κατόπιν της από 13-04-2018 αναφερόμενης πρόσκρουσης του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΑΧΑΙΟΣ» στο κρηπιδότοιχο του λιμένα Σκάλας Αγκιστρίου, κλιμάκιο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων μετέβη, το Σάββατο 14 Απριλίου, επιτόπου προκειμένου να επιθεωρήσει τη στατικότητα του λιμανιού.

Στη συνέχεια, την Κυριακή 15 Απριλίου διενεργήθηκε, παρουσία του Δημάρχου κ. Ιωάννη Αθανασίου, υποβρύχια αυτοψία από κλιμάκιο εξουσιοδοτημένων – από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας – δυτών όπου διαπίστωσαν τα εξής :

  • Θραύσεις και ρηγματώσεις της βάσης των στηλών με αποτέλεσμα την σοβαρή επιδείνωση της στατικής επάρκειας της κατασκευής.
  • Μετατόπιση των προστατευτικών της βάσης του κρηπιδότοιχου σε θέσεις παράταιρες.
  • Ρηγματώσεις (cracks) που διατρέχουν την ανωδομή και φτάνουν έως και ένα (1) μέτρο βάθος.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω προτείνονται :

  1. Η αυστηρή τήρηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα από τους Πλοιάρχους των πλοίων αναφορικά με την ταχύτητα κατάπλου.
  2. Ο κατάπλους να πραγματοποιείται με τη μικρότερη δυνατή ταχύτητα.
  3. Τα πλοία να καταπλέουν με την πλώρη, ώστε να μην ασκούνται δυνάμεις και περιδινήσεις από τις προπέλες.
  4. Να μην χρησιμοποιούνται οι εξωτερικές δέστρες στην ανατολική και δυτική κορυφή του κρηπιδώματος.
  5. Οι Λιμενικές Αρχές, σε συνεργασία με το προσωπικό των πλοίων, να μεριμνούν έτσι ώστε να γίνεται η επιβίβαση και η αποβίβαση σταδιακά για αποφυγή μεγάλων και πολλών φορτίων ταυτόχρονα στο εν λόγω λιμάνι.
  6. Η λήψη όλων των μέτρων που κρίνουν αναγκαία και επιβεβλημένα οι αρμόδιοι φορείς που έχουν την ευθύνη των υποδομών.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και σε συνέχεια της συνάντησης του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Παναγιώτη Χατζηπέρου με τον Δήμαρχο Αγκιστρίου κ. Ιωάννη Αθανασίου, αποφασίστηκε η επίσπευση της αποκατάστασης των ζημιών, για την ασφάλεια επιβατών και οχημάτων, ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη αναβάθμιση του λιμανιού της Σκάλας Αγκιστρίου από την Περιφέρεια Αττικής. Παράλληλα θα γίνουν ενέργειες και προς την πλοιοκτήτρια εταιρεία.