Ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα έγινε για την αποκατάσταση του «πληγωμένου» λιμανιού του Πόρου.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καταφέραμε σήμερα, μέσα σε χρόνο ρεκόρ!, να πάρουμε την έγκριση για την “Ανακατασκευή του δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος λιμένα Πόρου” πρ. 800.000 συν ΦΠΑ, από το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

Θέλω να πιστεύω ότι αποτελεί μία ακόμα ΝΙΚΗ στο “τέρας” της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας και της αλληλοεπικαλύψεως αρμοδιοτήτων!

Προηγήθηκαν, φυσικά, πολλά και χρονοβόρα στάδια, τα οποία ξεπεράστηκαν με συλλογική προσπάθεια, πίεση και κατάλληλο συντονισμό.

Ακολουθεί η υπογραφή της Σύμβασης Εκτέλεσης Έργου με ταυτόχρονη έναρξη των εργασιών.

ΣΤΟΧΟΣ της Π.Ε. Νήσων είναι το έργο να ξεκινήσει αμέσως με το Νέο Έτος και να ολοκληρωθεί μέσα στο α’ εξάμηνο του ’18.